Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001:

  • Manolache Emilia-Lucia