19.06.202415.06.2023 Ianuarie 2023 Iulie 2022 Iunie 2021Noiembrie 2020Iunie 2020Extras din Legea 144/2007

Declaratii Avere si Interese pentru Primar, Viceprimar respectiv Secretar Comuna Umbraresti, Iunie 2020

Declaratii Avere si Interese ale functionarilor publici Comuna Umbraresti, Iunie 2020

Declaratii Avere si Interese ale Consilerilor Locali Comuna Umbraresti, Iunie 2020

CAPITOLUL V
Declararea averilor si a intereselor
Art. 39. –
(1) Urmatoarele categorii de persoane au obligatia declararii averii si a intereselor:

28. alesii locali;
29. persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care isi desfasoara activitatea in cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, in cadrul tuturor institutiilor publice;

Art. 41. –

(2) Declaratia de avere se face in scris, pe proprie raspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, precum si prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, aprobata prin Legea nr. 158/2005, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 42. –
(1) Declaratiile de avere si de interese se depun in termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii.
(2) Persoanele prevazute de lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere si de interese anual, cel mai tarziu la data de 31 mai, pentru anul fiscal anterior.
(3) In termen de cel mult 15 zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii, persoanele prevazute de lege au obligatia sa depuna o noua declaratie de avere si declaratie de interese.