Primaria Umbraresti Hotarari ale Consiliului Local al com. Umbraresti
informatii generale
impozite si taxe locale
consiliul local
primaria
comuna umbraresti
actualitate
target=Doc/2017/HCL_34_din_31_07_2107.pdf>06.02.2020 HCL 12 din 07.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"
- 2020 -

 • 08.09.2020 HCL 40 din 28.08.2020 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul apapratului de specialitate al primarului com. Umbraresi, jud.Galati

 • 08.09.2020 HCL 39 din 28.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020

 • 08.09.2020 HCL 38 din 28.08.2020 privind modificarea si completarea anexei HCL nr.50 /04.11.1999 de modificare si completare a anexei HCL nr.14 din 31.08.1999 de insusire a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresi, jud.Galati

 • 06.08.2020 HCL 37 din 28.07.2020 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 1611 mp teren - curti constructii situat in intravilanul localitatii T 46 P 44/1/sat Condrea

 • 06.08.2020 HCL 36 din 28.07.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Umbraresti II pentru executie obiectivului "Centru Social Cultural"

 • 06.08.2020 HCL 35 din 28.07.2020 privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr.14 din 31.08.1999 de insusire a inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Umbraresti, jud. Galati

 • 17.07.2020 HCL 34 din 07.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020

 • 17.07.2020 HCL 33 din 07.07.2020 privind implementarea proiectului " Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in com. Umbraresti, jud. Galati"

 • 06.07.2020 HCL 32 din 25.06.2020 privind acordarea cu titilu gratuit de uz si servitute, catre societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Galati, asupra unui teren din com. Umbraresti, jud. Galati

 • 06.07.2020 HCL 31 din 25.06.2020 privind finalizarea proiectului "Dotarea Serviciului de Situatii de Urgenta pentru com. Umbraresti, jud. Galati"

 • 18.06.2020 HCL.30 din 04.06.2020 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al comunei Umbraresti,jud. Galati prin desfiintarea unui post din cadrul compartimentului paza comunala

 • 18.06.2020 HCL.29 din 04.06.2020 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului sportiv "Viitorul" Umbraresti

 • 18.06.2020 HCL.28 din 04.06.2020 privind trecerea din domeniul public al U.A.T. comunei Umbraresti,jud. Galati in domeniul privat al U.A.T. comunei Umbraresti a suprafetei de 3471 mp teren intravilan curti constructii, inscrisa in cartea funciara 106853 lot 1

 • 18.06.2020 HCL.27 din 04.06.2020 privind aprobarea implementarii proiectului "Achizitie instalatii de dezinfectare si dezinsectie pentru comuna Umbraresti,jud. Galati" in cadrul P.N.D.R. 2014 - 2020

 • 26.05.2020 HCL 26 din 18.05.2020 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru deservirea Primariei comunei Umbraresti,jud. Galati

 • 26.05.2020 HCL 25 din 18.05.2020 privind plata partiala a facturii nr. 806 din 11.05.2020 catre GENDA SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati"

 • 26.05.2020 HCL 24 din 18.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 • 23.04.2020 HCL 23 din 14.04.2020 privind plata facturii nr. 00773 din 13.02.2020 catre GENDAV SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti, jud. Galati

 • 3.03.2020 HCL 22 din 26.03.2020 privind aprobarea achizitionarii de lampi LED pentru reteaua de iluminat public din com. Umbraresti, jud. Galati

 • 3.03.2020 HCL 21 din 26.03.2020 privind aprobarea achizitionarii de balast pentru intretinerea drumurilor comunale de pe raza com. Umbraresti, jud. Galati

 • 3.03.2020 Anexa la HCL 20 din 26.03.2020 privind

 • 3.03.2020 HCL 20 din 26.03.2020 privind aprobarea lucratilor de intretinere a drumurilor comunale de pe raza com. Umbraresti, jud. Galati

 • 3.03.2020 HCL 19 din 26.03.2020 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 273 mp teren arabil situat in intravilanul localitatii Cv 3 P 42/1 sat Condrea

 • 3.03.2020 HCL 18 din 26.03.2020 privind reorganizarea Serviciului Public voluntar pentru Situatii de urgenta, de categoria VI aflat in subordinea Consiliului local al com.Umbraresti, jud. Galati, cf. Ordinului MAI nr. 75/2019

 • 3.03.2020 HCL 17 din 26.03.2020 privind acordarea normei de hrana personalului Plitiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Umbraresti, jud. Galati

 • 3.03.2020 HCL 16 din 26.03.2020 privind acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01.01.2020 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Umbraresti, jud. Galati

 • 3.03.2020 HCL 15 din 26.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a vaucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei com. Umbraresti, jud. Galati, in anul 2020

 • 3.03.2020 HCL 14 din 26.03.2020 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al com. Umbraresti, jud. Galati, aprobat prin HCL 13 din 30.03.2010, pana la data intrarii in vigoare a noii documentatii de urbanism, dar nu mai tarziu de 31.12.2023

 • 06.02.2020 HCL 13 din 07.02.2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social

 • 06.02.2020 HCL 11 din 07.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 • 07.02.2020 - HCL NR. 10 DIN 30.01.2020 privind modificarea §i compietarea Hotarariinr. 72 din 30.10,2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate $i a indicatoriior tehnlco-economici reztiltati din Studiut de fezabilitate, precum si a unor obtigatii si a cheftuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetui Galati"

 • 07.02.2020 - HCL NR. 9 DIN 30.01.2020 privind aprobarea finantarii din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de U.A.T.Umbraresti in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in satul Umbraresti, comuna Umbraresti, judetul Galati"

 • 07.02.2020 - HCL NR. 8 DIN 30.01.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in satul Umbraresti, comuna Umbraresti, judetul Galati"

 • 30.01.2020 - HCL NR. 7 DIN 23.01.2020 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 15403 mp teren arabil situat in extravilanul localitatii T126 P7 precum si aupra terenului in suprafata de 25012 mpteren arabil situat in extravilanul localitatii T32 P152, 153, 154, 155

 • 30.01.2020 - HCL NR. 6 DIN 23.01.2020 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 4281 mp teren arabil situat in intravilanul localitatii CV 2 P 6/5 sat Condrea

 • 30.01.2020 - HCL NR. 5 DIN 23.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2020 la nivelul comunei Umbraresti, judetul Galati

 • 30.01.2020 - HCL NR. 4 DIN 23.01.2020 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a comunei Umbraresti, jud. Galati

 • 30.01.2020 - HCL NR. 3 DIN 23.01.2020 privind organizarea pazei comunale pe anul 2020 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza

 • 07.01.2020 - HCL NR. 87 DIN 18.12.2019 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public a comunei Umbraresti, judetul Galati

 • 07.01.2020 - HCL NR. 86 DIN 18.12.2019 privind plata sumei de 17.998,75 lei catre S.C. Covintec SRL Tecuci, reprezentand achizitionarea a 5 buc Containere metalice pentru depozitare deseuri selective

 • 07.01.2020 - HCL NR. 85 DIN 18.12.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru fiinctiile publice specifice de politist local din cadrul Biroului Politia Locala

 • 07.01.2020 - HCL NR. 84 DIN 18.12.2019 privind acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01.01.2019 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati

 • 07.01.2020 - HCL NR. 83 DIN 18.12.2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2020 - 2021

 • 07.01.2020 - HCL NR. 82 DIN 18.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 • - 2019 -

 • 09.12.2019 - HCL NR. 81 DIN 28.11.2019 privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pe anul 2019

 • 09.12.2019 - HCL NR. 80 DIN 28.11.2019 privind constituirea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

 • 09.12.2019 - HCL NR. 79 DIN 28.11.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Eremia Grigorescu pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie "Casa de praznuire si clopotnita"

 • 09.12.2019 - HCL NR. 78 DIN 28.11.2019 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna

 • 09.12.2019 - HCL NR. 77 DIN 28.11.2019 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv "Viitorul" Umbraresti

 • 09.12.2019 - HCL NR. 76 DIN 28.11.2019 privind plata sumei de 54.253,38 lei catre Societatea Apa Canal S.A. Galati reprezentand cofinantare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati

 • 27.11.2019 - HCL NR. 75 DIN 21.11.2019 privind plata partiala a facturii nr. 736 din 31.10.2019 catre GENDAV SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati"

 • 15.11.2019 - HCL NR. 74 DIN 07.11.2019 privind plata facturii nr. 00705 din 27.08.2019 catre GENDAV SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati"

 • 15.11.2019 - HCL NR. 73 DIN 07.11.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 • 07.11.2019 - HCL NR. 72 DIN 30.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"

 • 07.11.2019 - HCL NR. 71 DIN 30.10.2019 privind aprobarea cumpararii unui imobil situat in comuna Umbraresti, judetul Galati in baza procesului verbal de licitatie din data de 14.10.2019

 • 07.11.2019 - HCL NR. 70 DIN 30.10.2019 privind plata partiala a facturii nr. 00705 din 27.08.2019 catre GENDAV SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati"

 • 07.11.2019 - HCL NR. 69 DIN 30.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 • 18.10.2019 - HCL NR. 68 DIN 10.10.2019 privind plata sumei de 47.897,5 lei catre S.C. Covintec SRL Tecuci, reprezentand achizitionarea a 14 buc Containere metalice pentru depozitare deseuri selective

 • 18.10.2019 - HCL NR. 67 DIN 10.10.2019 privind plata sumei de 16.000 lei catre I.I. IORDAN LIDIA Brahasesti, reprezentand achizitionarea a 100 buc Drapel RO Vertical pentru stalp 150 cm x 50 cm

 • 18.10.2019 - HCL NR. 66 DIN 10.10.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Eremia Grigorescu pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie " Casa de praznuire si clopotnita"

 • 18.10.2019 - HCL NR. 65 DIN 10.10.2019 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 997 mp teren arabil situat in intravilanul localitatii Cv 3 PI8 sat Salcia.

 • 18.10.2019 - HCL NR. 64 DIN 10.10.2019 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Umbraresti, judetul Galati

 • 07_10_2019 - HCL NR. 63 DIN 26.09.2019 privind plata sumei dfe 50.000 lei catre SC FORUM BUSINESS SRL reprezentand Reparatie si intocmire documentatie tehnica sistem supraveghere video stradal comuna Umbraresti

 • 07_10_2019 - ANEXA LA HCL NR. 62 DIN 26.09.2019 privind

 • 07_10_2019 - HCL NR. 62 DIN 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Umbraresti, judetul Galati

 • 07_10_2019 - HCL NR. 61 DIN 26.09.2019 privind aprobarea conditiilor de organizare si desfasurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de politist local, clasa I si politist local clasa III, din cadrul Politiei Locale

 • 07_10_2019 - ANEXA LA HCL NR. 60 DIN 26.09.2019 privind

 • 07_10_2019 - HCL NR. 60 DIN 26.09.2019 privind privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale Umbraresti

 • 23_09_2019 - HCL NR. 59 DIN 17.09.2019 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a comunei Umbrăreşti, judeţul Galaţi si aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a acesteia

 • 23_09_2019 - HCL NR. 58 DIN 17.09.2019 privind modificarea Organigramei si Statului de funcţii ale Primăriei comunei Umbraresti, judeţul Galaţi

 • 06_09_2019 - HCL NR. 57 DIN 29.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 • 06_09_2019 - HCL NR. 56 DIN 29.08.2019 privind modificarea art.67 alin.(2) si (3) din Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului local Umbraresti, judeţul Galaţi

 • 05_08_2019 - HCL NR. 55 DIN 31_07_2019 privind accesul public, gratuit, la investiţia"Modernizare drumuri agricole in comuna Umbraresti, judeţul Galaţi"

 • 05_08_2019 - HCL NR. 54 DIN 31_07_2019 privind aprobarea valorii de inventar a obiectivului "Modernizare drumuri agricole in comuna Umbraresti, judeţul Galaţi"

 • 05_08_2019 - HCL NR. 53 DIN 31_07_2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020 la nivelul Comunei Umbraresti, Judeţul Galaţi

 • 05_08_2019 - HCL NR. 52 DIN 31_07_2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Umbraresti, judeţul Galaţi

 • 05_08_2019 - HCL NR. 51 DIN 31_07_2019 privind aprobarea proiectului tehnic si detalii de execuţie pentru investiţia "Construire muzeu si împrejmuire"

 • 05_08_2019 - HCL NR. 50 DIN 31_07_2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru continuarea executării lucrărilor de "Împrejmuire incinta biserica - Etapa II"

 • 11_07_2019 - HCL NR. 49 DIN 01_07_2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi persoanei decedate Teleoaca Vasile

 • 11_07_2019 - HCL NR. 48 DIN 01_07_2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi persoanei decedate Matei Dumitrache

 • 11_07_2019 - HCL NR. 47 DIN 01_07_2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi persoanei decedate Zugravu Ştefan

 • 11_07_2019 - HCL NR. 46 DIN 01_07_2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi, persoanei decedate Arhimandritul Isaia Tugurlan

 • 11_07_2019 - HCL NR. 45 DIN 23.04.2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi persoanei decedate Bosoi Costel

 • 11_07_2019 - HCL NR. 44 DIN 01_07_2019 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului sportiv ' "Viitorul" Umbraresti

 • 30_06_2019 - HCL NR. 43 DIN 27_06_2019 privind achiziţionarea de accesorii pentru buldoexcavatorul aflat in dotarea Primăriei

 • 30_06_2019 - HCL NR. 42 DIN 27_06_2019 privind alocarea sumei de 120.000 lei pentru amenajare şanţuri din pamant, accese către locuinţe si reparaţii trotuare in comuna Umbraresti

 • 30_06_2019 - HCL NR. 41 DIN 27_06_2019 privind alocarea sumei de 55.000 lei pentru organizarea zilei Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi

 • 30_06_2019 - HCL NR. 40 DIN 27_06_2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielui pe anul 2019

 • 30_06_2019 - HCL NR. 39 DIN 27_06_2019 privind privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafaţa de 4629 mp teren arabil situat in intravilanul localităţii TI 90 P 512/1 sat Condrea

 • 30_06_2019 - HCL NR. 38 DIN 27_06_2019 privind privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru executarea lucrărilor de "împrejmuire incinta biserica - Etapa II"

 • 05.07.2019 - HCL NR. 37 DIN 30_05_2019 privind plata sumei de 43.080 lei către SC URBIO RO SRL Iaşi reprezentând achiziţionarea unui număr de 100 bucati LĂMPI LED stradale 36W si cablu de alimentare

 • 05.07.2019 - HCL NR. 36 DIN 30_05_2019 privind aprobarea Planului de evoluţie a tarifelor pentru perioada 2017- 2023, revizuit, pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Galaţi, in perioada 2014 - 2020

 • 05.07.2019 - HCL NR. 35 DIN 30_05_2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale

 • 05.07.2019 - HCL NR. 34 DIN 30_05_2019 privind privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafaţa de 1975 mp teren situat in intravilanul localităţii Cv 4 P 62 sat Umbraresti-Deal

 • 04.06.2019 - HCL NR. 33 DIN 23_05_2019 privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 • 04.06.2019 - HCL NR. 32 DIN 23_05_2019 privind privind plata sumei de 489.546,90 lei către GENDAV SRL Galaţi reprezentând execuţie lucrări conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judeţul Galaţi"

 • 21_05_2019 - HCL NR. 31 DIN 21_05_2019 privind plata sumei de 966.611,25 lei către GENDAV SRL Galaţi reprezentând execuţie lucrări conform contract nr.1963/07.03.2018 pentru obiectivul " Modernizare drumuri agricole comuna Umbraresti. iudetul Galaţi. Măsura 125 " Umbraresti

 • 23_04_2019 - HCL NR. 30 DIN 23_04_2019 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv "Viitorul" Umbraresti

 • 24.04.2019 - HCL NR. 29 DIN 23.04.2019 privind plata sumei de 109 480 lei catre SC NEXTCAD SURVEYING SRL reprezentand lucrari de ridicari si studii topografice pentru drumuri situate in intravilanul localitatilor (drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale) pentru obiectivul "Infiintare distributie gaze naturale in com. Umbraresti cu satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia si Silistea, jud. Galati" var. IA

 • 24.04.2019 - HCL NR. 28 DIN 23.04.2019 privind plata sumei de 86 870 lei catre SC Intreprinderea de reparatii si instalatii gaze si constructii Impex SRL Bucuresti, reprezentand intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Infiintare distributie gaze naturale in com. Umbraresti cu satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia si Silistea, jud. Galati" var. IA

 • 24.04.2019 - HCL NR. 27 DIN 23.04.2019 privind plata sumei de 100 000 lei catre GENDAV SRL Galati reprezentatnd plata situatiei de lucrari pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local com. Umbraresti, jud. Galati"

 • 24.04.2019 - HCL NR. 26 DIN 23.04.2019 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2020

 • 24.04.2019 - HCL NR. 25 DIN 16.04.2019 privind actualizarea Devizului general, conform OUG nr. 114/2018, al lucrarilor ramase de executat pentru realizarea obiectivul "Modernizare drumuri de interes local com. Umbraresti, jud. Galati"

 • 24.04.2019 - HCL NR. 24 DIN 16.04.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in com. Umbraresti cu satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia si Silistea, jud. Galati" var. IA

 • 24.04.2019 - HCL NR. 23 DIN 16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2019

 • 24.04.2019 - HCL NR. 22 DIN 16.04.2019 privind acordul C.L. Umbraresti pentru utilizarea domeniului public al com. Umbraresti de catre S.C. nET ACCES prin S.C. PROTELCO S.A., in vederea implementarii proiectului "Construire retea subterana si aeriana de fibra optica interurbana pentru furnizare servicii comunicatii electronice, jud. Galati"

 • 04.04.2019 - HCL NR. 21 DIN 25.03.2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social

 • 04.04.2019 - HCL NR. 20 DIN 25.03.2019 privind modificarea Organigramei si statului de functii ale primariei com. Umbraresti, jud. Galati, prin infiintarea postului de Consilier personal al Primarului

 • 04.04.2019 - HCL NR. 19 DIN 25.03.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea pasunii proprietate publica si privata a com. Umbraresti, jud. Galati

 • 14.03.2019 - HCL NR. 18 DIN 05.03.2019 privind alocarea sumei de 5 000 lei pentru organizarea Serbarii de 8 Martie

 • 06.03.2019 - HCL NR. 17 DIN 28.02.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru implementarea Programului pentru scoli a Romanie

 • 06.03.2019 - HCL NR. 16 DIN 28.02.2019 privind constatarea dreptului de proprietate al terenului in suprafata de 762 mp teren situat in intrapavilionul localitatii Cv 4 P 2/3 sat Umbraresti

 • 06.03.2019 - HCL NR. 15 DIN 28.02.2019 privind inchirierea terenului arabil aflat in administrarea Consiliului Local Umbraresti in anul 2019

 • 06.03.2019 - HCL NR. 14 DIN 28.02.2019 privind stabilirea pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul 2019

 • 21.01.2019 - HCL NR. 13 DIN 18.02.2019 privind utilizarea sumei de 762 158,67 lei catre GENDAV SRL Galati reprezentand plata situatiei de lucrari pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local com. Umbraresti, jud. Galati"

 • 21.01.2019 - HCL NR. 12 DIN 18.02.2019 privind utilizarea sumei de 947 228,31 lei catre GENDAV SRL Galati reprezentand plata situatiei de lucrari pentru obiectivul "Modernizare drumuri agricole com. Umbraresti, jud. Galati, Masura 125"

 • 21.01.2019 - HCL NR. 11 DIN 18.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2019 la nivelul com. Umbraresti, jud. Galati

 • 26.02.2019 - HCL NR. 10 DIN 18.02.2019 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a com. Umbraresti, jud. Galati

 • 08.02.2019 - HCL NR. 9 DIN 31.01.2019 privind organizarea pazei comunale pe anul 2019 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza com. Umbraresti, jud. Galati

 • 08.02.2019 - HCL NR. 8 DIN 31.01.2019 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al Primariei com. Umbraresti, jud. Galati

 • 08.02.2019 - HCL NR. 7 DIN 31.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in jud. Galati

 • 08.02.2019 - HCL NR. 6 DIN 31.01.2019 privind completarea H.C.L. nr. 46 din 27.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 com. Umbraresti, jud. Galati

 • 08.02.2019 - HCL NR. 5 DIN 31.01.2019 privind aprobarea Planului de Amenajament Pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul com. Umbraresti, jud. Galati

 • 08.02.2019 - HCL NR. 4 DIN 31.01.2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2019-2020

 • 21.01.2019 - HCL NR. 3 DIN 09.01.2019 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului com. Umbraresti, jud. Galati

 • 21.01.2019 - HCL NR. 2 DIN 09.01.2019 privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al anului 2018

 • 21.01.2019 - HCL NR. 1 DIN 09.01.2019 privind utilizarea din excedentul aferent anului 2018, suma de 280 000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa - sectiunea de functionare

 • 10.01.2019 - HCL NR. 47 DIN 27.12.2018 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 957 mp situat in intravilanul localitatii Cv 19 P 30 sat Torcesti

 • 10.01.2019 - HCL NR. 46 DIN 27.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

 • 10.01.2019 - HCL NR. 45 DIN 27.12.2018 privind aprobarea modoficarilor si completarilor anexei H.C.L. nr. 14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresti, jud. Galati

 • 07.01.2019 - HCL NR. 44 DIN 19.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018

 • - 2018 -

 • 20.12.2018 - HCL NR. 43 DIN 13.12.2018 privind aprobarea Documentatiei de modificare a bugetului pentru investitia "Modernizare drumuri agricole, com. Umbraresti, jud. Galati"

 • 07.12.2018 - HCL NR. 42 DIN 29.11.2018 privind alocarea sumei de 10 000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pentru anul 2018

 • 07.12.2018 - HCL NR. 41 DIN 29.11.2018 privind alocarea sumei de 12 000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna

 • 07.12.2018 - HCL NR. 40 DIN 29.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018

 • 09.11.2018 - HCL NR. 39 DIN 31.10.2018 privind infiintarea distributie gaze naturale in com. Umbraresti, jud. Galati

 • 22.10.2018 - HCL NR. 38 DIN 15.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018

 • 15.10.2018 - HCL NR. 37 DIN 08.09.2018 privind aprobarea platii sumei de 2477,18 lei catre AFIR, reprezentand penalitati de 0,1%calculata la valoarea eligibila nerambursabila ramasa de platit, in vederea modificarii contractului de finantare aferent proeictului "Modernizare drumuri agricole com. Umbraresti, jud. Galati"

 • 08.10.2018 - HCL NR. 36 DIN 27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018

 • 08.10.2018 - HCL NR. 35 DIN 27.09.2018 privind aprobarea prelungirii solicitarii de garantie din partea Fondului de Garantarea a Creditului Rural IFN S.A. pentru obtinerea avansului de 40% aferent proiectului "Modernizare drumuri agricole com. Umbraresti,jud. Galati"

 • 06.09.2018 - HCL NR. 34 DIN 18.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018

 • 06.09.2018 - HCL NR. 33 DIN 29.08.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti,jud. Galati"

 • 27.08.2018 - HCL NR. 32 DIN 14.08.2018 privind predarea catre M.D.R.A.P prin compania Nationala de Investitii "CNI" - S.A. a ampplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie "Construire sala se sport scolara - Proiect pilot, in satul Umbraresti, com. Umbraresti,jud. Galati"

 • 27.08.2018 - HCL NR. 31 DIN 14.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018 com.Umbraresti, jud. Galati

 • 31.07.2018 - HCL NR. 30 DIN 30.07.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si regulament local de Urbanism "Construire atelier mecanic extravilan com.Umbraresti, jud. Galati"

 • 13.07.2018 - HCL NR. 29 DIN 05.07.2018 privind aprobarea platii sumei de 79.948 lei catre TEHNO CONSULT SOLUTION SRL, reprezentand perstari servicii de "Consulata pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice si gestiunea proiectului, elaborarea documentatiei de avizare, proiect tehnic si asistenta tehnica pentru modernizarea infrastructurii agricole apartinand com. Umbraresti in cadrul Masurii 125 din PNDR, cu o valoare maxima a cererii de finantare de 1.000.000 euro" in cadrul proiectului "Modernizare drumuri agricole com.Umbraresti, jud. Galati, Masura 125"

 • 09.07.2018 - HCL NR. 28 DIN 28.06.2018 privind aprobarea Memoriului justificativ cu privire la lucrarile suplimentare executate la proiectul "Amenajare loc de joaca pentru copii in loc. Umbraresti, jud. Galati"

 • 15.06.2018 - HCL NR. 27 DIN 30.05.2018 privind asociarea com. Umbraresti, prin C.L. al com. Umbraresti din jud. Galati cu Unitatea Administrativ Teritoriala com. Matca, din jud. Galati, prin C.L. Matca, in vedera acceptarii acesteia din urma, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati

 • 11.06.2018 - HCL NR. 26 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati parintelui Rusu Ionel

 • 11.06.2018 - HCL NR. 25 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati parintelui Rusu Toderita

 • 11.06.2018 - HCL NR. 24 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati domnului Sobietchi Petru

 • 11.06.2018 - HCL NR. 23 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati doamnei Zaharia Florina

 • 11.06.2018 - HCL NR. 22 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati doamnei Viorica Mladinov

 • 11.06.2018 - HCL NR. 21 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati domnului Nicolae Savilencu

 • 04.05.2018 - HCL NR. 17 DIN 23.04.2018 privind aprobarea documentatiei pentru obiectivul de investitie "Reabilitare si interventie podina scena" la Targ Festival, sat. Umbraresti

 • 04.05.2018 - HCL NR. 16 DIN 23.04.2018 privind aprobarea utilizarii sumei de 6810 mii lei din excedentul bugetului local rezutat la incheierea exercitiului bugetar 2017

 • 04.05.2018 - HCL NR. 15 DIN 23.04.2018 privind alocarea sumei de 40 000 lei pentru organizarea zilei Com. Umbraresti, jud. Galati

 • 04.05.2018 - HCL NR. 14 DIN 23.04.2018 privind aprobarea retelei scolare pru anul 2018-2019

 • 16.04.2018 - HCL NR. 13 DIN 10.04.2018 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 14 din 31.08.1999 de insusire a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresti, jud. Galati

 • 05.04.2018 - HCL NR. 11 DIN 29.04.2018 privind alocarea sumei de 30 000 lei pentru acgizitionarea de balast

 • 09.03.2018 - HCL NR. 9 DIN 28.02.2018 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv "Viitorul" Umbraresti

 • 09.03.2018 - HCL NR. 8 DIN 28.02.2018 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizare serbare de 8 Martie

 • 09.03.2018 - HCL NR. 7 DIN 28.02.2018 privind stabilirea pretului de concesiune sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul 2018

 • 09.03.2018 - HCL NR. 6 DIN 28.02.2018 privind inchirierea terenului arabil aflat in administrarea C.L. Umbraresti in anul 2018

 • 27.02.2018 - HCL NR. 5 DIN 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltueli pe 2018

 • 08.02.2018 - HCL NR. 4 DIN 30.01.2018 privind modoficarea Statutului de functii al Primariei com. Umbraresti, jud. Galati prin vacantarea unei functii publice si ocuparea unei functii contractuale

 • 08.02.2018 - HCL NR. 3 DIN 30.01.2018 privind organizarea pazei comunale pe anul 2018 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza com. Umbraresti, jud. Galati

 • 26.01.2018 - HCL NR. 2 DIN 18.01.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2018 la nivelul com. Umbraresti, jud. Galati

 • 26.01.2018 - HCL NR. 1 DIN 18.01.2018 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a com. Umbraresti, jud. Galati

 • 09.01.2018 - HCL NR. 59 DIN 28.12.2017 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul Dispensar uman Umbraresti

 • 09.01.2018 - HCL NR. 58 DIN 28.12.2017 privind constatatea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 239064 mp situat in extravilanul localitatii T 129 P 610 si a terenului in suprafata de 1164 mp situat in intravilanul localitatii Cv 16 P 24com. Umbraresti, jud. Galati;

 • 08.01.2018 - HCL NR. 57 DIN 18.12.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatului de specialitate al Primarului com. Umbraresti, jud. Galati;

 • 08.01.2018 - HCL NR. 56 DIN 18.12.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv "Viitorul" Umbraresti;

 • 08.01.2018 - HCL NR. 55 DIN 18.12.2017 privind alocarea sumei de 136 255 lei pentru achitarea contractului de prestari servicii "Servicii de elaborare a Proiectului tehnic si detalii de executie precum si a D.T.A.C.-ului, pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti, jud. Galati" finantare de PNDL;

 • - 2017 -

 • 08.01.2018 - HCL NR. 54 DIN 18.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2017;

 • 08.01.2018 - Anexa la HCL nr.53 din 18.12.2017;

 • 08.01.2018 - HCL NR. 53 DIN 18.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018;

 • 05.12.2017 - HCL NR. 52 DIN 29.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2017;

 • 05.12.2017 - HCL NR. 51 DIN 29.11.2017 privind alocarea sumei de 15 000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pe anul 2017;

 • 05.12.2017 - HCL NR. 50 DIN 29.11.2017 privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre com. Umbraresti, jud. Galati din Romania si Satul Rosu, Raionul Cahul din Republica Moldova;

 • 05.12.2017 - HCL NR. 49 DIN 22.11.2017 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice in baza carora Primarul com. Umbraresti, jud. Galati numeste si elibereaza din functie administratorul public;

 • 05.12.2017 - HCL NR. 48 DIN 22.11.2017 privind alocarea sumei de 12000 lei necesara platii serviciului de intocmire a planurilor de situatii ale terenurilor din Tarlalele 19,128 si 129 pentru inscrierea in cartea funciara;

 • 05.12.2017 - HCL NR. 47 DIN 22.11.2017 privind alocarea sumei de 10000 lei pentru servicii de toaletare a copacilor situati pe domeniul public al comunei;

 • 05.12.2017 - HCL NR. 46 DIN 22.11.2017 privind alocarea sumei de 10000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna;

 • 15.11.2017 - HCL NR. 45 DIN 30.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;

 • 15.11.2017 - HCL NR. 44 DIN 30.10.2017 privind accordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv "Viitorul" Umbraresti;

 • 15.11.2017 - HCL NR. 43 DIN 30.10.2017 privind aprobarea utilizarii autoturismului din dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, pentru rezolvarea problemelor de interes local ale UAT Umbraresti, jud. Galati;

 • 15.11.2017 - HCL NR. 42 DIN 30.10.2017 privind aprobarea consumului mediu de combustibil pentru autovehiculele si utilajele din dotarea Primariei com. Umbraresti, jud. Galati;

 • 02.10.2017 - HCL NR. 41 DIN 28.09.2017 privind locarea sumei de 15000 lei pentru servicii de consultanta juridica;

 • 29.09.2017 - HCL NR. 34 DIN 31.07.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Umbraresti, judetul Galati;

 • 08.09.2017 - HCL NR. 40 DIN 31.08.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei unui spatiu situat in com.Umbraresti, satul Silistea, jud. Galati, din spatiu cu destinatia de unitati de invatamant, prin demolarea cladirii scolii existente si edificarea unei noi cladiri cu destinatia Muzeu Istoric si Etnografic;

 • 08.09.2017 - HCL NR. 39 DIN 31.08.2017 privind alocarea sumei de 70000 lei pentru executarea serviciilor de marcaje rutiere, pietonale si longitudinale in Comuna Umbraresti, judetul Galati";

 • 09.08.2017 - HCL NR. 38 DIN 31.07.2017 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din garantie din partea Fondului de Garantare Rural IFN S.A. pentru proiectul "Modernizare drumuri agricole Comuna Umbraresti, judetul Galati";

 • 09.08.2017 - HCL NR. 37 DIN 31.07.2017 privind acceptarel clmunei Grivita, judetul Galati, in calitate de membru a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati";

 • 09.08.2017 - HCL NR. 36 DIN 31.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;

 • 09.08.2017 - HCL NR. 35 DIN 31.07.2017 privind modificare art.67. alin.(2)din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Umbraresti,judetul Galati;

 • 09.08.2017 - HCL NR. 34 DIN 31.07.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Umbraresti, judetul Galati;

 • 22.07.2017 - HCL NR. 33 DIN 30.05.2017 privind alocarea unor sume pentru realizarea unor prestari servicii in anul2 017;

 • 22.07.2017 - HCL NR. 32 DIN 30.05.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului in vederea achitarii unei parti din suma restanta pentru lucrarile efectuate la investitia "Clopotnita si gard imprejmuire la strada";

 • 12.06.2017 - HCL NR. 31 DIN 30.05.2017 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.50 din 04.ll.2015 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresti, jud. Galati, pentru atribuire denumiri strazi prevazute la pozitia 7,8 si actualizarea denumirii bunului; document publicat la data de 12_06_2017 ora 13.44***

 • 12.06.2017 - HCL NR. 30 DIN 30.05.2017 privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului com. Umbraresti, prin infiintarea Politiei locale; document publicat la data de 12_06_2017 ora 13.44***

 • 12.06.2017 - HCL NR. 29 DIN 30.05.2017 privind organizarea comisiei de ordine publica a comunei Umbraresti, judetul Galati si aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a acesteia; document publicat la data de 12_06_2017 ora 13.44***

 • 12.06.2017 - HCL NR. 28 DIN 30.05.2017 privind infiintarea Politiei Locale a comunei Umbraresti, judetul Galati; document publicat la data de 12_06_2017 ora 13.44***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 27 DIN 28.04.2017 privind modificarea Statului de functii al aparatului de speciatitate al primarului comunei Umbraresti, prin transformarea unor posturi; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 26 DIN 28.04.2017 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru deservirea Primariei comunei Umbraresti; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 25 DIN 28.04.2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie "Construire Copertina Scena" comuna Umbraresti, judetul Galati; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 24 DIN 28.04.2017 privind aprobarea proiectului tehnic de executie a lucrarilor de constructie si detalii de executie privind investitia "Amenajare loc de joaca pentru copii, in comuna Umbraresti, sat Umbraresti, judetul Galati"; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 23 DIN 28.04.2017 privind aprobarea cofinantarii "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 - 2020"; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 22 DIN 28.04.2017 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 -2020; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 21 DIN 28.04.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 20 din 31.10.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti proiectului de investitii "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020"; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 20 DIN 21.04.2017 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv "Viitorul" Umbraresti; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 19 DIN 21.04.2017 privind alocarea punctuala a sumei de 12.000 lei pentru plata misiunii de audit intern efectuata de A.Co.R - Filiala Judeteana Galati la Scoala Gimnaziala nr.l Umbraresti, conformacordului de cooperare existent; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 18 DIN 21.04.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Eremia Grigorescu pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie " Casa de praznuire si clopotnita"; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 05.05.2017 - HCL NR. 17 DIN 21.04.2017 privind alocarea sumei 6.000lei pentru plata serbarii organizate cu ocazia zilei de 8 martie precum si a sumei de 30.000 lei pentru organizarea zilei Comunei Umbraresti, judetul Galati; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***

 • 31.03.2017 - Anexa la HCL NR. 12 DIN 23.03.2017 Bugetul_local_pe_anul_2017_si_estimari_pentru_anii_2018-2020; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***

 • 31.03.2017 - HCL NR. 16 DIN 23.03.2017 privind inchirierea terenului arabil aflat in administrarea Consiliului Local Umbraresti in anul 2017; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***

 • 31.03.2017 - HCL NR. 15 DIN 23.03.2017 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a comunei Umbraresti, judetul Galati; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***

 • 31.03.2017 - HCL NR. 14 DIN 23.03.2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***

 • 31.03.2017 - HCL NR. 13 DIN 23.03.2017 privind aderarea comunei Umbraresti, judetul Galati la Asociatia Comunelor din Romania; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***

 • 31.03.2017 - HCL NR. 12 DIN 23.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2017; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***

 • 24.03.2017 - HCL NR. 11 DIN 14.03.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.24 din 31.10.2016 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.l.) aferenta obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati"; document publicat la data de 24_03_2017 ora 09.55***

 • 09.03.2017 - HCL NR. 10 DIN 27.02.2017 privind aprobarea de achizitii de servicii pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii colectate separat fara a aducere atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si depozitarea deseurilor menajere la rampa ecologica ; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***

 • 09.03.2017 - HCL NR. 9 DIN 27.02.2017 privind modificarea HCL nr.3 din 31.01.2011 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv "Viitorul" Umbraresti; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***

 • 09.03.2017 - HCL NR. 8 DIN 27.02.2017 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul Dispensar uman Condrea; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***

 • 09.03.2017 - HCL NR. 7 DIN 27.02.2017 privind modificarea HCL nr. 13 din 29_02_2016 de modoficare a HVL nr. 48 din 04.11.2015 prin aprobarea documentatiei tehnico-econimice faza DALI aferenta obiectivului de investitii "Modernizare strazi in com. umbraresti, jud. Galati"; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***

 • 09.03.2017 - HCL NR.6 DIN 27.02.2017 privind modificarea Statului de functii al Primarului com. Umbraresti, jud.Galati prin transformarea unei functii publice vacante; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***

 • 09.03.2017 - HCL NR. 5 DIN 27.02.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Umbraresti, jud. Galati pentru anul 2017; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***

 • 09.03.2017 - HCL NR. 4 DIN 27.02.2017 privind stabilirea pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul 2017; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***

 • 08.02.2017 - HCL NR. 3 DIN 30.01.2017 privind utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul inregistrat pe anul 2016, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2017, pentru sectiunea de functionare; document publicat la data de 08_02_2017 ora 12.41***

 • 08.02.2017 - HCL NR. 2 DIN 30.01.2017 privind organizarea pazai comunale pe anul 2017 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza; document publicat la data de 08_02_2017 ora 12.41***

 • 08.02.2017 - HCL NR. 1 DIN 30.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2017 la nivelul com. Umbraresti, jud. Galati ; document publicat la data de 08_02_2017 ora 12.41***

 • - 2016 -

 • 10.01.2017 - HCL NR. 36 DIN 28.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ; document publicat la data de 10_01_2017 ora 19.41***

 • 10.01.2017 - HCL NR. 35 DIN 28.12.2016 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru executarea lucrarilor de "Imprejmuire incinta biserica"; document publicat la data de 10_01_2017 ora 19.41***

 • 10.01.2017 - HCL NR. 34 DIN 28.12.2016 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pe anul 2017 ; document publicat la data de 10_01_2017 ora 19.41***

 • - 2016 -

 • 15.12.2016 - HCL NR. 33 DIN 13.12.2016 privind alocarea sumei de 17.500 lei pentru organizarea Serbarii pomului de craciun pe anul 2016 ; document publicat la data de 15_12_2016 ora 18.35***

 • 15.12.2016 - HCL NR. 32 DIN 15.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ; document publicat la data de 15_12_2016 ora 18.35***

 • 07.12.2016 - HCL NR. 31 DIN 29.12.2016 privind aderarea com. Umbraresti, jud. Galati la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Galati ; document publicat la data de 07_12_2016 ora 16.25***

 • 07_12_2016 - HCL NR. 30 DIN 29.12.2016 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru achizitionarea si montarea de instalatii luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna; document publicat la data de 07_12_2016 ora 16.25***

 • 07_12_2016 - HCL NR. 29 DIN 29.12.2016 privind 11.03.2016 - HCL NR. 13 DIN 29.02.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; document publicat la data de 07_12_2016 ora 16.25***

 • 23.11.2016 - HCL NR. 28 DIN 21.11.2016 privind modificarea si completarea anexei Hotararii Consiliului Local nr.58 din 06/12/2015 privind modificarea si completarea anexei Hotararii Consiliului Local nr.14 din 31/08/1999 de insusire a Inventarurilor bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresti, jud. Galati pentru completarea elementelor de identificare ale bunului prevazut la pozitia 9 BIS; document publicat la data de 23.11.2016 ora 16.25***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 27 DIN 08.11.2016 privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru intretinerea statiilor de autobuz in com. Umbraresti, jud. Galati; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 26 DIN 08.11.2016 privind propunerea schimbarii destinatiei unui spatiu situat in com. Umbraresti, satul Silistea, jud. Galati din spatiu cu destinatia de unitati de invatamant in Muzeul Istoric si Etnografic; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 25 DIN 31.10.2016 privind alocarea sumei de 50.000 lei pentru servicii de dezapezire si combaterea poleiului in perioada noiembrie 2016 - martie 2017 in com. Umbraresti, jud. Galati; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 24 DIN 31.10.2016 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventri (D.A.L.I>) aferenta obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti, jud. Galati"; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 23 DIN 31.10.2016 privind privind acceptarea UAT Com Matca, jud. Galati ca memebru in ADI-ECOSERV Galati ; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 22 DIN 31.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 21 DIN 31.10.2016 privind punerea la dispozitia "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si de apa Uzata in jud Galati in perioada 2014-2020" a terenurilor pentru reabilitarea si construirea investitiilor aferente; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 20 DIN 31.10.2016 privindaprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti proiectului de investitii "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si de apa Uzata in jud Galati in perioada 2014-2020" ; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 14.11.2016 - HCL NR. 19 DIN 31.10.2016 privind aprobarea Master Planului actualizat si al listei prioritare de investitii 2014-2020; document publicat la data de 14.11.2016 ora 15.29***

 • 26.10.2016 - HCL NR. 18 DIN 29.09.2016 privind modoficarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului com. Umbraresti, prin transformarea unui post al personalului contractual de executie; document publicat la data de 26.10.2016 ora 16.16***

 • 26.10.2016 - HCL NR. 17 DIN 29.09.2016 privind perluarea si inregistrarea in patrimoniul public al com. Umbraresti, jud. GALATI a bunirilor de retur predate de operatorul APA CANAL S.A., reprezentand echipamente ce au fost realizate in cadrul proiectului "Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare in aria de operare a OperatoruluiRegional Apa canal S.A. Galati" cod SMIS 56169; document publicat la data de 26.10.2016 ora 16.16***

 • 26.10.2016 - HCL NR. 16 DIN 29.09.2016 privind aproabarea achizitiei de servicii pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 26.10.2016 ora 16.16***

 • 26.10.2016 - HCL NR. 15 DIN 29.09.2016 privind regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local alcom. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 26.10.2016 ora 16.16***

 • 08.09.2016 - HCL NR. 14 DIN 31.08.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 aferent com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 08.09.2016 ora 10.31***

 • 08.09.2016 - Anexa la HCL NR. 14 DIN 31.08.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 aferent com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 08.09.2016 ora 10.29***

 • 08.09.2016 - HCL NR. 13 DIN 31.08.2016 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv '' Viitorul Umbraresti'' din com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 08.09.2016 ora 10.25***

 • 08.09.2016 - HCL NR. 12 DIN 31.08.2016 privind actualizarea Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 08.09.2016 ora 10.21***

 • 06.07.2016 - HCL NR. 7 DIN 23.06.2016 privind organizarea zilei com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 06.07.2016 ora 18.08***

 • 06.07.2016 - HCL NR. 6 DIN 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 06.07.2016 ora 18.08***

 • 06.07.2016 - HCL NR. 5 DIN 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 06.07.2016 ora 18.08***

 • 06.07.2016 - HCL NR. 4 DIN 23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 06.07.2016 ora 18.08***

 • 06.07.2016 - HCL NR. 3 DIN 23.06.2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al com. Umbraresti,, jud. GALATI; document publicat la data de 06.07.2016 ora 18.08***

 • 06.07.2016 - HCL NR. 2 DIN 23.06.2016 privind validarea manadatelor de consilieri locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05/06/2016 com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 06.07.2016 ora 18.08***

 • 06.07.2016 - HCL NR. 1 DIN 23.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a manadatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 05/06/2016 com. Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 06.07.2016 ora 18.08***

 • 02.06.2016 - HCL NR. 29 DIN 25.05.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de investitii "C.N.I."SA, a amplasamentului Camin Cultural si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii, reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in com. Umbraresti, sat Umbraresti, jud. GALATI; document publicat la data de 02.06.2016 ora 12.08***

 • 20.05.2016 - HCL NR. 28 DIN 10.05.2016 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; document publicat la data de 20.05.2016 ora 12.08***

 • 20.05.2016 - HCL NR. 27 DIN 10.05.2016 privind alocarea sumei de 50 000 lei penntru realizarea lucrarii "Imprejmuire parcare" sat Umbraresti, com. Umbraresti, jud. Galati; document publicat la data de 20.05.2016 ora 12.08***

 • 20.05.2016 - HCL NR. 26 DIN 10.05.2016 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie "copertina si vestiar pentru scenna din Parc Umbraresti (Targ Festival), sat Umbraresti, jud. Galati"; document publicat la data de 20.05.2016 ora 12.08***

 • 20.05.2016 - HCL NR. 25 DIN 10.05.2016 privind privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Eremia Grigotrescu pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie "casa de praznuire si clopotnita"; document publicat la data de 20.05.2016 ora 12.08***

 • 20.05.2016 - HCL NR. 24 DIN 10.05.2016 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie "Clopotnita si gard imprejmuire la strada; document publicat la data de 20.05.2016 ora 12.08***

 • 05.05.2016 - HCL NR. 23 DIN 25.04.2016 privind aprobarea Procedurii de lucru privind identificarea beneficiarilor, de solutionare a situatiilor speciale identificatesi de acordare a stimulentului educational pentru copii din gradinite care provin din familii defavorizate; document publicat la data de 05.05.2016 ora 12.08***

 • 05.05.2016 - HCL NR. 22 DIN 25.04.2016 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; document publicat la data de 05.05.2016 ora 12.08***

 • 05.05.2016 - HCL NR. 21 DIN 25.04.2016 privind preluarea si inregistrarea in patrimoniul public al com. UMBRARESTI, jud. GALATI a bunurilor de retur predate de operatorul APA CANAL SA., reprezentand retelele de canalizare, retele de apa, statii de pompare ape uzate SPAU U2, SPAU U3 si statia de pompare Salcia-reabilitared; document publicat la data de 05.05.2016 ora 12.08***

 • 12.04.2016 - HCL NR. 20 DIN 30.03.2016 privind privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 17,6534 ha teren aflatin proprietarea com. UMBRARESTI, jud. GALATI"; document publicat la data de 12.04.2016 ora 16.55***

 • 12.04.2016 - HCL NR. 19 DIN 30.03.2016 privind initierea procedurii de inchiriere a suprafetei de 63 ha pasune aflata in proprietarea publica a com. UMBRARESTI, jud. GALATI"; document publicat la data de 12.04.2016 ora 16.55***

 • 12.04.2016 - HCL NR. 18 DIN 30.03.2016 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social; document publicat la data de 12.04.2016 ora 16.55***

 • 12.04.2016 - HCL NR. 17 DIN 30.03.2016 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a com. UMBRARESTI, jud. GALATI"; document publicat la data de 12.04.2016 ora 16.55***

 • 12.04.2016 - HCL NR. 16 DIN 30.03.2016 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale primariei com. UMBRARESTI, jud. GALATI"; document publicat la data de 12.04.2016 ora 16.55***

 • 12.04.2016 - HCL NR. 15 DIN 30.03.2016 privind modificarea HCL nr.6 din 28/01/2016 privind infiintarea Grupuluide Lucru Local pentru rromi, la nivelul com. UMBRARESTI, jud. GALATI"; document publicat la data de 12.04.2016 ora 16.55***

 • 12.04.2016 - HCL NR. 14 DIN 30.03.2016 privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Stratulat Ionel; document publicat la data de 12.04.2016 ora 16.55***

 • 11.03.2016 - HCL NR. 13 DIN 29.02.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.48 din 04/11/2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii"Modernizare strazi in com. UMBRARESTI, jud. GALATI"; document publicat la data de 11.02.2016 ora 11.36***

 • 11.03.2016 - HCL NR. 12 DIN 29.02.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii regionale si Adminstratiei Publice prin Compania Nationala de investitii "C.N.I." SA, a apmpasamentului Camin Cultural si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare,extindere si dotare asezamant cultural " in anul 2016 in com. UMBRARESTI, sat UMBRARESTI, jud. GALATI; document publicat la data de 11.02.2016 ora 11.36***

 • 11.03.2016 - HCL NR. 11 DIN 29.02.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2016 in com. UMBRARESTI, ; document publicat la data de 11.02.2016 ora 11.36***

 • 11.03.2016 - HCL NR. 10 DIN 29.02.2016 privind aprobarea achizitiei se servicii pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor unicipale stradale, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale com. UMBRARESTI; document publicat la data de 11.02.2016 ora 11.36***

 • 11.03.2016 - HCL NR. 9 DIN 29.02.2016 privind alocarea unor sume pentru realizarea unor prestari servicii in anul 2016 in com. UMBRARESTI; document publicat la data de 11.02.2016 ora 11.36***

 • 11.03.2016 - HCL NR. 8 DIN 29.02.2016 privind stabilirea_pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul 2016 in com. UMBRARESTI; document publicat la data de 11.02.2016 ora 11.36***

 • 10.02.2016 - HCL NR. 7 DIN 02.02.2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016 IN COM. UMBRARESTI; document publicat la data de 10.02.2016 ora 13.42***

 • 10.02.2016 - ANEXA 1 LA HCL NR. 7 DIN 02.02.2016 REPREZ. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT PENTRU ANUL 2016 IN COM. UMBRARESTI; document publicat la data de 10.02.2016 ora 13.39***

 • 10.02.2016 - ANEXA 2 LA HCL NR. 7 DIN 02.02.2016 REPREZ .PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINNANTARE PENTRU ANUL 2016 IN COM. UMBRARESTI; document publicat la data de 10.02.2016 ora 13.35***


 • 05.02.2016 - HCL NR. 6 DIN 28.01.2016 PRIVIND INFIINTAREA GRUPULUI DE LUCRU LOCAL (GLL) PENTRU ROMI, LA NIVELUL COM. UMBRARESTI; document publicat la data de 05.02.2016 ora 09.10***


 • 05.02.2016 - HCL NR. 5 DIN 28.01.2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU STABILIREA CONDITIILOR SI SECTOARELOR DE ACTIVITATE IN CARE SE POT INSTITUI TAXE SPECIALE, STABILIREA SI APROBAREA UNOR TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2016 LA NIVELUL COM. UMBRARESTI; document publicat la data de 05.02.2016 ora 09.08***


 • 05.02.2016 - HCL NR. 4 DIN 28.01.2016 PRIVIND INCHIRIEREA TERENULUI ARABIL AFLAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL UMBRARESTI IN ANUL 2016; document publicat la data de 05.02.2016 ora 09.05***


 • 05.02.2016 - HCL NR. 3 DIN 28.01.2016 PRIVIND ORGANIZAREA PAZEI COMUNALE PE ANUL 2016 SI STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PLATA SERVICIILOR DE PAZA LA NIVELUL COM. UMBRARESTI; document publicat la data de 05.02.2016 ora 09.02***


 • 25.01.2016 - HCL NR. 2 DIN 18.01.2016 PRIVIND APROBAREA COTEI DE ANULARE DIN MAJORARILE DE INTARZIERE, DATORATE CA URMARE A NEACHITARII LA TERMEN A OBLIGATIILOR DE PLATA RESTANTE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015 DATORATE BUGETULUI COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI PRECUM SI APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A COTEI DE ANULAREN DIN MAJORARILE DE INTARZIERE STABILITA; ***document publicat la data de 25.01.2016 ora 12.31***


 • 25.01.2016 - HCL NR. 1 DIN 18.01.2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI PENTRU ANUL 2016; ***document publicat la data de 25.01.2016 ora 12.25***


 • 07.01.2016 - HCL NR.61 28.12.2015 Umbraresti privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului in vederea achitarii unei parti din suma restanta pentru lucrarile efectuate la investitia "Clopotnita si gard imprejmuire la strada"***

 • 07.01.2016 - HCL NR.60 23.12.2015 Umbraresti privind mofificarea Statului de functii al Primariei com. Umbraresti, jud. Galati prin transformarea unei functii publice vacante***

 • 07.01.2016 - HCL NR.59 23.12.2015 Umbraresti privind rectificarea bugeturlui de venituri si cheltueli pe 2015***

 • 07.01.2016 - Anexa la HCL NR.59 23.12.2015 Umbraresti privind rectificarea bugeturlui de venituri si cheltueli pe 2015***

 • - 2015 -

 • 10.12.2015 - HCL NR.58 06.12.2015 Umbraresti privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Umbraresti, jud. Galati, pentru completarea elementelor de identificare ale bunului prevazut la pozitia 9BIS***
 • 10.12.2015 - HCL NR.57 06.12.2015 Umbraresti privind aprobarea Proiectului tehnic aferent obiectivului de investitie "Modernizare drumuri agricole Com .Umbraresti, jud. Galati" ***
 • 10.12.2015 - HCL NR.56 26.11.2015 Umbraresti privind alocarea unor sume pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pe anul 2015***
 • 10.12.2015 - HCL NR.55 26.11.2015 Umbraresti privind aprobarea solicitarii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru obtinerea avansului de 40% aferent proiectului "Modernizare drumuri agricole Com .Umbraresti, jud. Galati" ***
 • 10.12.2015 - HCL NR.54 26.11.2015 Umbraresti privind aprobarea implementarii proiectului de investitie "Modernizare drumuri agricole Com .Umbraresti, jud. Galati"***
 • 10.12.2015 - HCL NR.53 26.11.2015 Umbraresti privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2015***
 • 10.12.2015 - HCL NR.52 26.11.2015 Umbraresti privind aprobarea in forma actualizata a Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV***
 • HCL NR.51 09.11.2015 Umbraresti privind aprobarea tabloului taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016***
 • Anexa 1 la HCL NR.51 09.11.2015 Umbraresti privind aprobarea tabloului taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016***

 • 12.11.2015 - HCL NR.50 04.11.2015 Umbraresti privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Umbraresti, jud. Galati, pentru atribuire denumiri strazilor prevazute la pozitia 7,8 si actualizarea denumirii bunului ***
 • 12.11.2015 - HCL NR.49 04.11.2015 Umbraresti privind implementarea proiectului "Modernizarea strazi in comuna Umbraresti, jud. Galati" ***
 • 12.11.2015 - HCL NR.48 04.11.2015 Umbraresti privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii "Modernizarea strazi in comuna Umbraresti, jud. Galati" ***
 • 11.11.2015 - HCL NR.47 29.10.2015 Umbraresti privind alocarea sumei de 91 013,52 lei pentru executarea lucrarilor la obiectivul "Reabilitare sediu Primarie, sat Umbraresti, com. Umbraresti" ***
 • 11.11.2015 - HCL NR.46 29.10.2015 Umbraresti privind acordarea de sprijin financiar Parohiei Eremia Grigorescu in cederea realizarii investitiei "Casa de praznuire si clopotnita" ***
 • 11.11.2015 - HCL NR.45 29.10.2015 Umbraresti privind cordarea de sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului in vederea realizarii investiriei "Clopotnita si gard imprejmuire la strada" ***
 • 11.11.2015 - HCL NR.44 29.10.20155 Umbraresti privind acordarea de sprijin financiar Parohiei Umbraresti in vederea achitarii sumei restante a lucrarilor efectuate pentru investitia "Extindere, inaltare si refacere sarpanta cu mutarea turlei in naos" ***
 • 11.11.2015 - HCL NR.43 29.10.2015 Umbraresti privind aasocierea Consiliului Local Umbraresti ci Inspectorastul de politie al jud. Galati, respectiv Postul de Politie Umbraresti, in vederea cresterii eficieentei serviciului politienesc si intarirea ordinii si linistii publice pe raza comunei Umbraresti ***
 • 11.11.2015 - HCL NR.42 29.10.2015 Umbraresti privind aprobarea dizolvarii si lichidarii"Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Cooperarea Transfrontaliera si Integrare Europeana EURO VEST 4" ***
 • 05.10.2015 - HCL NR.41 30.09.2015 Umbraresti privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice, com. Umbraresti, jud.Galati ***
 • 05.10.2015 - HCL NR.40 30.09.2015 Umbraresti privind vanzarea suprafetei de 149 mp teren curti constructii intravilan situat in Cvartal 4, parcela46/2, lot 2 apartinand domeniului privat al comunei Umbraresti, jud. Galati***
 • 05.10.2015 - HCL NR.39 30.09.2015 Umbraresti privind rectificare bugetului de venituri si cheltueli pe 2015***
 • HCL NR.38 31.08.2015 Umbraresti privind acceptarea com. Brahasesti in calitate de membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Serviciul Regional Apa Galati"***

 • HCL NR.37 31.08.2015 Umbraresti privind aprobarea cresterii salariale pentru personalul Primariei com. Umbraresti***

 • HCL NR.36 31.08.2015 Umbraresti privind rectificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ***

 • 30.07.2015 - HCL NR.35 din 30.07.2015 Umbraresti privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2015***

 • 30.07.2015 - HCL NR.34 din 30.07.2015 Umbraresti privind aprobarea participarii la cooperarea pentru organizarea si exercitarea serviciilor de utilitati publice si a modelului Acordului de cooperare ce va fi incheiat intre Filiala Judeteana Galati a A.Co.R. si comuna Umbraresti pentru organizarea serviciilor de utilitati publice

 • 30.07.2015 - HCL NR.33 din 30.07.2015 Umbraresti privind aprobarea participarii la cooperarea pentru organizarea si exercitarea activitatii financiar contabile si a modelului Acordului de cooperare ce va fi incheiat intre Filiala Judeteana Galati a A.Co.R. si comuna Umbraresti pentru organizarea si exercitarea activitatii financiar-contabile

 • 30.07.2015 - HCL NR.32 din 30.07.2015 Umbraresti privind completarea Hotararii Consiliului local nr.59 din 18.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxalor locale pe anul 2015***

 • 14.07.2015 - HCL NR.31 din 29.06.2015 Umbraresti privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015***

 • 14.07.2015 - HCL NR.30 din 29.06.2015 Umbraresti privind inchirierea suprafetei de 51093 mp teren curti constructii, proprietate privata a comunei, situata in intravilanul localitatii***

 • 14.07.2015 - HCL NR.29 din 29.06.2015 Umbraresti privind revocarea HCL mr. 14 din 26.02.2015 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 23153 mp situat in extravilanul localitatii si a terenului in suprafata de 67180 situat in extravilanul lcalitatii ***

 • 08.07.2015 - HCL NR.28 din 21.05.2015 Umbraresti privind organizarea zilei comunei Umbraresti***

 • 08.07.2015 - HCL NR.27 din 21.05.2015 Umbraresti privind acordarea unui sprijin financiar PAROHIEI NASTEREA MAICI DOMNULUI in vederea realizarii "Clopotnita si gard imprejmuire la strada" ***

 • 08.07.2015 - HCL NR.26 din 21.05.2015 Umbraresti privind acordarea unui sprijin financiar PAROHIEI EREMIA GRIGORESCU in vederea realizarii :casa de praznuire si clopotnita" ***

 • 08.07.2015 - HCL NR.25 din 21.05.2015 Umbraresti privind acordarea unui sprijin financiar PAROHIEI UMBRARESTI I in vederea achitarii sumei restante a lucrarilor efectuate pentru investitia "Extindere, inaltare si refacere sarpanta cu mutarea turlei in naos"***

 • 08.07.2015 - HCL NR.24 din 21.05.2015 Umbraresti privind aprobarea documentatiei de avizare lucrarilor e interventie pentru investitia :Intretinere covor asfaltic si completarea acostamentelor pentru drum comunal DC 58 Umbraresti - Silistea***

 • 08.07.2015 - HCL NR.23 din 21.05.2015 Umbraresti privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Bobocea Marian ***

 • 26.05.2015 - HCL NR.22 din 30.04.2015 Umbraresti privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare *** document publicat la data de 26.05.2015 ora 09.22***

 • 26.05.2015 - HCL NR.21 din 30.04.2015 Umbraresti privind aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a serviciilor sociale in com. Umbraresti pentru perioada 2015-2020 si a Planului de actiune pentru anul 2015 *** document publicat la data de 26.05.2015 ora 09.18***

 • 26.05.2015 - HCL NR.20 din 30.04.2015 Umbraresti privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 *** document publicat la data de 26.05.2015 ora 09.16***

 • 21.04.2015 - HCL NR.19 din 31.03.2015 Umbraresti privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social *** document publicat la data de 21.04.2015 ora 08.42***

 • 21.04.2015 - HCL NR.18 din 31.03.2015 Umbraresti privind aprobarea programului de masuri privind buna gospodarire a comunei Umbraresti *** document publicat la data de 21.04.2015 ora 08.51***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.15.26.02.2015 Umbraresti privind aprobarea unui buldoexcavator si a unor utilaje agricole *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.14.26.02.2015 Umbraresti privind constatarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.13.26.02.2015 Umbraresti privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Ojoc Teodor *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.12.26.02.2015 Umbraresti privind implementarea proiectului "Servicii publice electronice pentru o administratie eficienta" in jud. Galati *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.11.26.02.2015 Umbraresti privind proiectul "Servicii publice electronice pentru o administratie eficienta" in jud. Galati *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.10.26.02.2015 Umbraresti privind aderarea com. Umbraresti la Societatea Nationala Crucea Rosie, filiala Galati *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.9.26.02.2015 Umbraresti privind acceptarea com. Vale Marului, in calitate de membru a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Canal" *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.8.26.02.2015 Umbraresti privind aprobarea com. Umbraresti ca membru fondator la constituirea Asociatiei Grupulde Actiune Locala Siret Birlad Est *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.7.26.02.2015 Umbraresti privind stabilirea pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor de pasunat *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 25.03.2015 - HCL-NR.6.26.02.2015 Umbraresti privind aprobarea de pasunat la nivelul com. Umbraresti *** document publicat la data de 25.03.2015 ora 12.29***

 • 20.02.2015 - HCL.1.29.01.2015 Umbraresti privind organizarea pazei, stabilirea taxei speciale serviciilor de paza *** document publicat la data de 20.02.2015 ora 12.29***

 • 20.02.2015 -HCL.2.29.01.2015 Umbraresti privind ichirierea terenului arabil aflat in administrarea Consiliului Local Umbrarestiin anul 2015 *** document publicat la data de 20.02.2015 ora 12.29***

 • 20.02.2015 -HCL.3.29.01.2015 Umbraresti privind constatarea dreptului de proprietae privata asupra terenului in suprafata de 294 mp situat in intravilanul localitatii *** document publicat la data de 20.02.2015 ora 12.29***

 • 20.02.2015 -HCL.4.29.01.2015 Umbraresti privind stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pe anul 2015 *** document publicat la data de 20.02.2015 ora 12.29***

 • 06.01.2015 - HCL NR. 59 DIN 18.12.2014 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2015 *** document publicat la data de 06.01.2015 ora 10.45***

 • 02.01.2015 - HCL NR. 58 DIN 18.12.2014 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COM. UMBRARESTI IN INTERVALUL 2014-2020 *** document publicat la data de 02.01.2015 ora 12.29***

 • - 2014 -

 • 30.12.2014 - HCL NR. 57 DIN 11.12.2014 PRIVIND RECTIFICAREA NUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014 *** document publicat la data de 30.12.2014 ora 09.36***

 • 29.12.2014 - HCL NR. 56 DIN 03.12.2014 PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNOR SUME DINN BUGETUL LOCAL PENTRU ORGANIZAREA SARBATORII POMULUI DE CRACIUN *** document publicat la data de 29.12.2014 ora 11.25***

 • 29.12.2014 - HCL NR. 55 DIN 03.12.2014 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENNITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014 *** document publicat la data de 29.12.2014 ora 11.17***

 • 27.12.2014 - HCL NR. 54 DIN 27.11.2014 PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENNTA FISCALA CURENTA A PERSOANELOR JURIDICE AFLATE IN INSOLVENTA SI TRECEREA LOR PE O LISTA SEPARATA *** document publicat la data de 27.12.2014 ora 11.14***

 • 28.11.2014 - HCL NR. 53 DIN 30.10.2014 PRIVIND APROBAREA COFINANNTARII INVESTITIILOR DIN LISTA PRIORITARA DE INVESTITII COMPLETARE ETAPA 2007-2013 *** document publicat la data de 28.11.2014 ora 10.19***

 • 28.11.2014 - HCL NR. 52 DIN 30.10.2014 PRIVIND ORGANIZAREA TARGULUI SAPTAMANAL IN COM. UMBRARESTI SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A ACESTUIA*** document publicat la data de 28.11.2014 ora 10.18***

 • 28.11.2014 - HCL NR. 51 DIN 30.10.2014 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI*** document publicat la data de 28.11.2014 ora 10.14***

 • 28.10.2014 - HCL NR. 50 DIN 02.10.2014 PRIVIND TRANSMITEREA FARA PLATA A MICROBUZULUI MARCA OPEL 16+1 LOCURI DIN PATRIMONIUL UAT COM. UMBRARESTI IN PATRIMONIUL SCOLII GENERALE SFANTUL STELIAN, COM UMBRARESTI, JUD. GALATI"*** document publicat la data de 27.10.2014 ora 8.37***

 • 28.10.2014 - HCL NR. 49 DIN 02.10.2014 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014, COM UMBRARESTI, JUD. GALATI"*** document publicat la data de 27.10.2014 ora 8.34***

 • 27.10.2014 - HCL NR. 48 DIN 30.09.2014 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR CAPACITATI ENERGETICE CUPRINSE IN LUCRAREA "EXTINDERE RETELE ELECTRICE UMBRARESTI-DEAL ZONA CARLANI, COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI"*** document publicat la data de 27.10.2014 ora 8.31***

 • 27.10.2014 - HCL NR. 47 DIN 30.09.2014 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D.LUI DRUTA PANAITE*** document publicat la data de 27.10.2014 ora 8.19***

 • 27.10.2014 - HCL NR. 46 DIN 30.09.2014 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D.LUI DRUTA IULIAN*** document publicat la data de 27.10.2014 ora 8.14***

 • 10.09.2014 - HCL.NR. 45 DIN DATA DE 29.08.2014 PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TEREN INTRE COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI SI DOMNUL OJOC STRATULAT* document publicat la data de 10.09.2014 ora 09.59***

 • 10.09.2014 - HCL.NR. 44 DIN DATA DE 29.08.2014 PRIVIND INCHIRIEREA SPATIILOR MEDICALE DIN COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI* document publicat la data de 10.09.2014 ora 09.59***

 • 10.09.2014 - HCL.NR. 43 DIN DATA DE 29.08.2014 PRIVIND CONCESONAREA SPATIILOR MEDICALE DIN SATUL CONDREA , COM. UMBRARESTI, CONFORM HG. 884/2004* document publicat la data de 10.09.2014 ora 09.59***

 • 10.09.2014 - HCL.NR. 42 DIN DATA DE 29.08.2014 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE CONFORM HG. 884/2004* document publicat la data de 10.09.2014 ora 09.59***

 • 10.09.2014 - HCL.NR. 41 DIN DATA DE 29.08.2014 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR CLUBULUI SPORTIV "VIITORUL UMBRARESTI"* document publicat la data de 10.09.2014 ora 09.59***

 • 10.09.2014 - HCL.NR. 40 DIN DATA DE 29.08.2014 PRIVIND PROIECT " EXTINDERE, INALTARE SI REFACERE SARPANTA CU MUTAREA TURLEI IN NAOS"* document publicat la data de 10.09.2014 ora 09.59***

 • 10.09.2014 - HCL.NR. 39 DIN DATA DE 29.08.2014 PRIVIND ACCEPTAREA COM. BARCEA, JUD. GALATI CA MEMBRA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECOSERV"*** document publicat la data de 10.09.2014 ora 09.59***

 • 10.09.2014 - HCL.NR. 38 DIN DATA DE 29.08.2014 PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014 AL COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 10.09.2014 ora 09.59***

 • 12.08.2014 - HCL.NR. 37 DIN DATA DE 24.07.2014 PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE SI A LOCURILOR IN CARE CONTRAVENIENTII VOR PRESTA ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII LA NIVELUL COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 12.08.2014 ora 09.59***

 • 12.08.2014 - HCL.NR. 36 DIN DATA DE 24.07.2014 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR SPATII CU DESTINATIA UNOR CABINETE MEDICALE, CONF. HG. 884/2004*** document publicat la data de 12.08.2014 ora 09.59***

 • 12.08.2014 - HCL.NR. 35 DIN DATA DE 24.07.2014 PRIVIND APROBAREA MASTERPLANULUI REVIZUIT SI A LISTEI DE INVESTITII CE ASIGURA SERVICIILE DE APA SI APA UZATA IN JUD. GALATI*** document publicat la data de 12.08.2014 ora 09.59***

 • 12.08.2014 - HCL.NR. 34 DIN DATA DE 24.07.2014 PRIVIND ACCEPTAREA U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI, JUD. GALATI CA MEMBRA A ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECOSERV"*** document publicat la data de 12.08.2014 ora 09.59***

 • 14.06.2014 - HCL NR. 33 DIN 30.06.2014 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR CLUBULUI SPORTIV "VIITORUL" UMBRARESTI*** document publicat la data de 14.07.2014 ora 10.36***

 • 14.06.2014 - HCL NR. 32 DIN 30.06.2014 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR PAROHIEI UMBRARESTI 1, PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "" EXTINDERE, INALTARE SI REFACERE SARPANTA CU MUTAREA TURLEI IN NAOS*** document publicat la data de 14.07.2014 ora 10.28***

 • 14.06.2014 - HCL NR. 31 DIN 30.06.2014 PRIVIND ACCEPTAREA COMUNEI RADESTI, JUD. GALATI IN CALITATE DE MEMBRU A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARZ "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI"*** document publicat la data de 14.07.2014 ora 10.21***

 • 14.06.2014 - HCL NR. 30 DIN 30.06.2014 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI OJOG SANDEL*** document publicat la data de 14.07.2014 ora 10.19***

 • 17.06.2014 - HCL NR. 29 DIN 29.05.2014 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR*** document publicat la data de 17.06.2014 ora 15.03***

 • 17.06.2014 - HCL NR. 28 DIN 29.05.2014 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI NASTASE GHEORGHITA*** document publicat la data de 17.06.2014 ora 15.03***

 • 17.06.2014 - HCL NR. 27 DIN 29.05.2014 PRIVIND APROBAREA EXECUTARII LUCRARII DE RACORDARE LA SISTEMUL DE ENERGIE ELECTRICA TRIFAZAT A INSTALATIILOR REALIZATE PRIN PROIECTUL" LUCRARI DE INLOCUIRE A INSTALATIILOR DE PREPARE AGENT TERMIC SC. NR.1, NR. 2 SI SCOALA CONDREA " *** document publicat la data de 17.06.2014 ora 15.03***

 • 17.06.2014 - HCL NR. 26 DIN 29.05.2014 PRIVIND ORGANIZAREA ZILEI COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 17.06.2014 ora 15.03***

 • 17.06.2014 - HCL NR. 25 DIN 29.05.2014 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGRANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PRIN INFIINTAREA UNOR POSTURI DE NATURA CONTRACTUALA*** document publicat la data de 17.06.2014 ora 15.03***

 • 07.05.2014 - HCL NR. 24 DIN 30.04.2014 PRIVIND INCETAREA CONTRACTELOR DE PASUNAT ALE CRESCATORILOR DE ANIMALE CARE NU SI-AU ACHITAT OBLIGATIILE CONTRACTUALE SI OBLIGATIILE FATA DE BUGETUL LOCAL*** document publicat la data de 07.05.2014 ora 10.03***

 • 07.05.2014 - HCL NR. 23 DIN 30.04.2014 PRIVIND APROBAREA SUPRAFETEI DE PASUNE UTILIZATA DE CONSILIUL LOCAL UMBRARESTI, JUD. GALATI PENTRU CARE VA DEPUNE CERERE DE PLATA LA AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTII PENTRU AGRICULTURA GALATI*** document publicat la data de 07.05.2014 ora 10.01***

 • 07.05.2014 - HCL NR. 22 DIN 30.04.2014 PRIVIND ACCEPTAREA UNOR U.A.T. DIN JUD. GALATI CA MEMBRI AI "ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SERVICIUL REGIONAL APA GALATI"*** document publicat la data de 07.05.2014 ora 09.55***

 • 16.04.2014 - HCL NR. 21 DIN 15.04.2014 PRIVIND NECESITATEA SI OPORTUNITATEA DE INVESTITIE "ASFALTARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA UMBRARESTI, JUD. GALATI"*** document publicat la data de 20.04.2014 ora 10.51***

 • 16.04.2014 - HCL_20_08_04_2014

 • 16.04.2014 - HCL_19_27_03_2014

 • 16.04.2014 - HCL_18_27_03_2014

 • 16.04.2014 - HCL_17_27_03_2014

 • 16.04.2014 - HCL_16_27_03_2014

 • 16.04.2014 - HCL_15_27_03_2014

 • 16.04.2014 - HCL_14_27_03_2014

 • 16.04.2014 - HCL_13_27_03_2014

 • 16.04.2014 - HCL_12_27_03_2014

 • 16.04.2014 - HCL_11_27_03_2014

 • 16.03.2014 - HCL NR. 10 DIN 28.02.2014 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 28 DIN DATA DE 30.08.2013 PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A UNEI PERSOANE FIZICE AFLATA IN STARE DE INSOLVABILITATE*** document publicat la data de 16.03.2014 ora 8.35***

 • 16.03.2014 - HCL NR. 9 DIN 28.02.2014 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 3 DIN DATA DE 30.01.2014 PRIVIND ACTUALIZAREA TAXEI SPECIALE PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR COMUNALE*** document publicat la data de 16.03.2014 ora 8.27***

 • 16.03.2014 - HCL NR. 8 DIN 28.02.2014 PRIVIND INCHIRIEREA TERENULUI ARABIL AFLAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL UMBRARESTI IN ANUL 2014*** document publicat la data de 16.03.2014 ora 8.24***

 • 16.03.2014 - HCL NR. 7 DIN 28.02.2014 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014*** document publicat la data de 16.03.2014 ora 8.21***

 • 16.03.2014 - HCL NR. 6 DIN 28.02.2014 PRIVIND ORGANIZAREA PAZEI COMUNALE PE ANUL 2014 SI STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PLATA SERVICIILOR DE PAZA*** document publicat la data de 16.03.2014 ora 8.16***

 • 06.02.2014 - HCL NR. 4 DIN 30.01.2014 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM. UMBRARESTI , JUD GALATI, PENTRU ANUL 2014*** document publicat la data de 06.02.2014 ora 12.51***

 • 06.02.2014 - HCL NR. 3 DIN 30.01.2014 PRIVIND ACTUALIZAREA TAXEI SPECIALE PENTRU INTRETIMEREA DRUMURILOR COMUNALE DIN COM. UMBRARESTI , JUD GALATI, PENTRU ANUL 2014*** document publicat la data de 06.02.2014 ora 12.32***

 • 06.02.2014 - HCL NR. 2 DIN 30.01.2014 PRIVIND APROBAREA CAPACITATII DE PASUNAT IN COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI PENTRU ANUL 2014*** document publicat la data de 06.02.2014 ora 12.24***

 • 06.02.2014 - HCL NR. 1 DIN 30.01.2014 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE LA NIVEL LOCAL PENTRU PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARII CU NITRATI PROVENITI DIN SURSE AGRICOLE*** document publicat la data de 06.02.2014 ora 12.11***

 • 08.01.2014 - HCL NR. 48 DIN 19.12.2013 PRIVIND ACHITAREA INTEGRALA A AUTOTURISMULUI PRIMARIEI UMBRARESTI*** document publicat la data de 08.01.2014 ora 09.36***

 • 08.01.2014 - HCL NR. 47 DIN 19.12.2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013*** document publicat la data de 08.01.2014 ora 09.51***

 • 08.01.2014 - HCL NR. 46 DIN 19.12.2013 PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA CURENTA A ACCESORIILOR CALCULATE UNOR PERSOANE JURIDICE AFLATE IN STARE DE INSOLVABILITATE SI TRECEREA LOR INTR-O EVIDENTA SEPARATA*** document publicat la data de 08.01.2014 ora 09.58***

 • 08.01.2014 - HCL NR. 45 DIN 19.12.2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. UMBRARESTI, PENTRU ANUL 2014*** document publicat la data de 08.01.2014 ora 10.02***

 • 08.01.2014 - HCL NR. 44 DIN 19.12.2013 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2014*** document publicat la data de 08.01.2014 ora 10.09***

 • - 2013 -

 • 17.12.2013 - HCL NR. 43 DIN 10.12.2013 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA UMBRARESTI PENTRU ANII 2014-2015*** document publicat la data de 17.12.2013 ora 08.12***

 • 09.12.2013 - HCL NR. 42 DIN 29.11.2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013*** document publicat la data de 09.12.2013 ora 08.59***

 • 17.11.2013 - HCL NR. 41 DIN 31.10.2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013*** document publicat la data de 17.11.2013 ora 12.07***
 • 17.11.2013 - ANEXA LA HCL NR. 41 DIN 31.10.2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013*** document publicat la data de 17.11.2013 ora 12.18***

 • 16.11.2013 - HCL NR. 40 DIN 31.10.2013 PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA CURENTA A UNOR PERSOANE JURIDICE AFLATE IN STARE DE INSOLVABILITATE SI TRECEREA LOR INTR-O EVIDENTA SEPARATA*** document publicat la data de 16.11.2013 ora 09.28***

 • 16.11.2013 - HCL NR. 39 DIN 31.10.2013 PRIVIND APROBAREA COFINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITII "ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUD. GALATI, IM PERIOADA 2014-2020"*** document publicat la data de 16.11.2013 ora 09.11***

 • 15.11.2013 - HCL NR. 38 DIN 31.10.2013 PRIVIND APROBAREA MASTER PLANULUI ACTUALIZAT AL JUDETULUI GALATI SI A LISTEI PRIORITARE DE INVESTITII PE TERMEN SCURT 2014-2020*** document publicat la data de 15.11.2013 ora 18.46***
 • 15.11.2013 - MASTER PLAN - ANEXA 1 LA HCL NR. 38 DIN 31.10.2013 PRIVIND APROBAREA MASTER PLANULUI ACTUALIZAT AL JUDETULUI GALATI SI A LISTEI PRIORITARE DE INVESTITII PE TERMEN SCURT 2014-2020*** document publicat la data de 15.11.2013 ora 18.41***
 • 15.11.2013 - PLAN DE INVESTITII PE TERMEN SCURT - ANEXA 2 LA HCL NR. 38 DIN 31.10.2013 PRIVIND APROBAREA MASTER PLANULUI ACTUALIZAT AL JUDETULUI GALATI SI A LISTEI PRIORITARE DE INVESTITII PE TERMEN SCURT 2014-2020*** document publicat la data de 15.11.2013 ora 18.34***

 • 24.10.2013 - HCL NR. 37 DIN 18.10.2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013*** document publicat la data de 24.10.2013 ora 20.29***

 • 24.10.2013 - HCL NR. 36 DIN 18.10.2013 PRIVIND INSTRUMENTAREA SI APROBAREA IMPLICARII CONSILIULUI LOCAL UMBRARESTI, JUD. GALATI IN PROIECTUL: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL UMBRARESTI, JUD. GALATI"*** document publicat la data de 24.10.2013 ora 19.59***

 • 24.10.2013 - HCL NR. 35 DIN 18.10.2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INVESTITIA "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL UMBRARESTI, JUD. GALATI"*** document publicat la data de 24.10.2013 ora 19.56***

 • 18.09.2013 - HCL NR. 31 DIN 13.09.2013 PRIVIND INCETAREA PRIN REZILIERE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII PRESTARII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI. NR. 5285 DIN 31.08.2009*** document publicat la data de 18.09.2013 ora 15.28***

 • 14.09.2013 - HCL NR. 30 DIN 30.08.2013 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN DOMENIU PUBLIC AL COM UMBRARESTI CATRE COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.*** document publicat la data de 14.09.2013 ora 13.02***

 • 13.09.2013 - HCL NR. 29 DIN 30.08.2013 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI "EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA U.A.T. COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI, PRIN CONSTRUIREA UNEI CENTRALE EOLIENE 300 KW CU RACORD LA SISTEMUL ELECTRIC NATIONAL"*** document publicat la data de 13.09.2013 ora 10.22***

 • 13.09.2013 - HCL NR. 28 DIN 30.08.2013 PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A UNEI PERSOANE FIZICE AFLATA IN STARE DE INSOLVABILITATE*** document publicat la data de 13.09.2013 ora 10.14***

 • 13.09.2013 - HCL NR. 27 DIN 30.08.2013 PRIVIND ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU INFIINTAREA UNUI PACT TERIOTORIAL PENTRU INVESTITII INTEGRATE IN AREALUL DESEMNAT DIN JUD. GALATI PENTRU PERIOADA 2014 - 2020 , INTRE COM. UMBRARESTI SI PARTENERII TERITORIULUI DESEMNAT*** document publicat la data de 13.09.2013 ora 10.11***

 • 10.09.2013 - HCL NR. 26 DIN 02.08.2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELEI PE ANUL 2013 AL COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 10.09.2013 ora 14.17***

 • 10.09.2013 - HCL NR. 25 DIN 29.07.2013 PRIVIND APROBAREA STATUTULUI COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 10.09.2013 ora 14.15***

 • 10.09.2013 - STATUTUL COM. UMBRARESTI - ANEXA LA HCL NR.25 DIN 29.07.2013 PRIVIND APROBAREA STATUTULUI COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 10.09.2013 ora 14.11***

 • 10.09.2013 - HCL NR. 24 DIN DATA DE 29.07.2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL PRIMARIEI COM. UMBRARESTI*** document publicat la data de 10.09.2013 ora 14.51***

 • 10.09.2013 - ANEXA 1 - ORGANIGRAMA - LA HCL NR. 24 DIN DATA DE 29.07.2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL PRIMARIEI COM. UMBRARESTI*** document publicat la data de 10.09.2013 ora 14.47***

 • 10.09.2013 - ANEXA 2 - STATUL DE FUNCTII PARTEA 1 - LA HCL NR. 24 DIN DATA DE 29.07.2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL PRIMARIEI COM. UMBRARESTI*** document publicat la data de 10.09.2013 ora 14.45***

 • 04.07.2013 - HCL NR. 23 DIN 30.05.2013 PRIVIND UTILIZAREA DE FONDURI DIN EXCEDENTUL DIN ANII PRECEDENTI SI DIN ALTE ECHILIBRARI PENTRU PLATA LUCRARILOR SUPLIMENTARE PRIVIND: "REPARATIA DRUMULUI COMUNAL DC 58" IN CADUL COMPONENTEI "MODERNIZAREA DRUMURI DE INTERES LOCAL" SI "RACORDARE DC 58 CU DN 25"*** document publicat la data de 04.07.2013 ora 14.17***

 • 22.06.2013 - HCL NR. 22 DIN 30.05.2013 PRIVIND APROBAREA UNOR OBLIGATII CE REVIN CONSILIULUI LOCAL AL COM. UMBRARESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "SERVICII PUBLICE ELECTRONICE PENTRU O ADMINISTRATIE EFICIENTA IN JUD. GALATI"*** document publicat la data de 22.06.2013 ora 12.09***

 • 22.06.2013 - HCL NR. 21 DIN 30.05.2013 PRIVIND APROBAREA PARTENERIATULUI DINTRE U.A.T. JUDETUL GALATI SI U.A.T. ALE ORASELOR BERESTI SI TARGU BUJOR SI ALE COMUNELOR BALENI, BERESTI MERIA, COSMESTI, CUDALBI, FARTANESTI, FRUMUSITA, IVESTI, OANCEA, SCANTEIESTI, UMBRARESTI, VALEA MARULUI, VINATORI SI VLADESTI IN VEDEREA ELABORARII SI IMPLEMENTARII PROIECTULUI "SERVICII PUBLICE ELECTRONICE PENTRU O ADMINISTRATIE EFICIENTA IN JUD. GALATI"*** document publicat la data de 22.06.2013 ora 11.55***

 • 22.06.2013 - HCL NR. 20 DIN 30.05.2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "SERVICII PUBLICE ELECTRONICE PENTRU O ADMINISTRATIE EFICIENTA IN JUD. GALATI"*** document publicat la data de 22.06.2013 ora 11.51***

 • 22.06.2013 - HCL NR. 19 DIN 30.05.2013 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INCHEIAT INTRE FILIALA JUDETEANA GALATI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA SI COMUNA UMBRARESTI, JUD. GALATI, PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE PAZA*** document publicat la data de 22.06.2013 ora 11.47***

 • 22.06.2013 - HCL NR. 18 DIN 30.05.2013 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI PENTRU BUNA GOSPODARIRE A COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 22.06.2013 ora 11.41***
 • 22.06.2013 - ANEXE LA HCL NR. 18 DIN 30.05.2013 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI PENTRU BUNA GOSPODARIRE A COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 22.06.2013 ora 11.39***

 • 21.05.2013 - HCL NR. 17 DIN 30.04.2013 PRIVIND INSTITUIREA DREPTURILOR DE SUPERFICIE, DE UZ SI DE SERVITUTE DE TRECERE AERIANA SI SUPRATERANA CU TITLU GARTUIT PE TOATA DURATA DE VIATA A CAPACITATILOR ENERGETICE (LINIA ELECTRICA AERIANA DE 20KV LEA 20KV TARG UMBRARESTI SI POSTUL DE TRANSFORMARE PTA 20/0,4 KV TARG UMBRARESTI), IN FAVOAREA S.C. FDEE ELECTRICA S.A. DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE GALATI, A TERENULUI PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI UMBRARESTI, IN SUPRAFATA DE 10 MP.*** document publicat la data de 21.05.2013 ora 09.28***

 • 21.05.2013 - HCL NR. 16 DIN 30.04.2013 PRIVIND SUSTINEREA PROGRAMULUI "BIBLIONET - LUMEA IN BIBLIOTECA MEA" CE VA FUNCTIONA LA GRADINITA UMBRARESTI-DEAL, COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 21.05.2013 ora 09.23***

 • 21.05.2013 - HCL NR. 15 DIN 30.04.2013 PRIVIND IMPUTERNICIREA D-NEI IAMANDI EMILIA, CONSILIER SUPERIOR IN APARATUL DE SPECIALITATE ALA PRIMARULUI COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI SA REPREZINTE INTERESELE CONSILIULUI LOCAL AL COM. UMBRARESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. APA CANAL S.A. GALATI*** document publicat la data de 21.05.2013 ora 09.19***

 • 21.05.2013 - HCL NR. 14 DIN 30.04.2013 PRIVIND ACCEPTAREA COMUNEI SMARDAN DIN JUD. GALATI CA MEMBRU AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - SERVICIUL REGIONAL DE APA GALATI*** document publicat la data de 21.05.2013 ora 09.14***

 • 14.04.2013 - HCL NR. 13 DIN 28.03.2013 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI RUSU VALENTIN*** document publicat la data de 14.04.2013 ora 12.23***

 • 14.04.2013 - HCL NR. 12 DIN 28.03.2013 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI STOICA ALEXANDRU-SORINEL*** document publicat la data de 14.04.2013 ora 12.11***

 • 14.04.2013 - HCL NR. 11 DIN 28.03.2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL*** document publicat la data de 14.04.2013 ora 11.59***

 • 14.04.2013 - HCL NR. 10 DIN 28.03.2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013*** document publicat la data de 14.04.2013 ora 11.53***
 • 14.04.2013 - ANEXA 1 LA HCL NR. 10 DIN 28.03.2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013*** document publicat la data de 14.04.2013 ora 11.52***
 • 14.04.2013 - ANEXA 2 LA HCL NR. 10 DIN 28.03.2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013*** document publicat la data de 14.04.2013 ora 11.51***
 • 14.04.2013 - ANEXA 3 LA HCL NR. 10 DIN 28.03.2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013*** document publicat la data de 14.04.2013 ora 11.50***

 • 16.03.2013 - HCL NR. 9 DIN 28.02.2013 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2013-2014*** document publicat la data de 16.03.2013 ora 15.15***

 • 16.03.2013 - HCL NR. 8 DIN 28.02.2013 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII SCOLII GIMNAZIALE DIN SATUL UMBRARESTI-DEAL, COMUNA UMBRARESTI, JUD. GALATI, INCEPAND CU ANUL SCOLAR 2012-2013*** document publicat la data de 16.03.2013 ora 15.11***

 • 16.03.2013 - HCL NR. 7 DIN 28.02.2013 PRIVIND ACTUALIZAREA NIVELULUI TARIFULUI DE PASUNAT PE ANUL 2013*** document publicat la data de 16.03.2013 ora 15.06***

 • 16.03.2013 - HCL NR. 6 DIN 28.02.2013 PRIVIND INCHIRIEREA TERENULUI ARABIL AFLAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL UMBRARESTI IN ANUL 2013*** document publicat la data de 16.03.2013 ora 14.58***

 • 16.03.2013 - HCL NR. 5 DIN 28.02.2013 PRIVIND ORGANIZAREA PAZEI COMUNALE PE ANUL 2013 SI STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PLATA SERVICIILOR DE PAZA*** document publicat la data de 16.03.2013 ora 14.55***

 • 28.02.2013 - HCL NR. 4 DIN 20.02.2013 PRIVIND UTILIZAREA PARTIALA A EXCEDENTULUI DIN ANII PRECEDENTI PENTRU PLATA OBIECTIVULUI DE INVESTIETIE FINANTAT PRIN PROGRAMUL PNDR - FONDURI FEADR MASURA 322*** document publicat la data de 28.02.2013 ora 11.19***

 • 28.01.2013 - HCL NR. 3 DIN 30.01.2013 PRIVIND CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 3136 MP TEREN ARABIL IN INTRAVILANUL LOCALITATII, CVARTAL 60, PARCELA 273, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI*** document publicat la data de 28.01.2013 ora 10.06***

 • 23.01.2013 - INDICATORI FINANCIARI DE SINTEZA CF ADRESEI MINISTERULUI DE FINANTE DIN DATA DE 21.01.2013*** document publicat la data de 23.01.2013 ora 09.34***

 • 15.01.2013 - HCL NR. 2 DIN 08.01.2013 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012*** document publicat la data de 15.01.2013 ora 13.58***

 • 15.01.2013 - HCL NR. 1 DIN 08.01.2012 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 29 DIN 21.12.2012, PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2013*** document publicat la data de 15.01.2013 ora 13.45***

 • 15.01.2013 - ANEXA 1. LA HCL NR. 1 DIN 08.01.2012 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 29 DIN 21.12.2012, PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2013*** document publicat la data de 15.01.2013 ora 13.49***

 • 03.01.2013 - HCL NR. 29 DIN 21.12.2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2013*** document publicat la data de 03.01.2013 ora 15.08***

 • 03.01.2013 - ANEXA 1. LA HCL NR. 29 DIN 21.12.2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2013*** document publicat la data de 03.01.2013 ora 15.19***

 • - 2012 -

 • 15.12.2012 - HCL NR. 25 DIN 29.11.2012 PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE IN VEDEREA VANZARII UNUI TRACTOR U 650 FUNCTIONAL, DIN DOTAREA CONSILIULUI LOCAL AL COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 15.12.2012 ora 11.06***

 • 14.11.2012 - HCL NR. 22 DIN 31.10.2012 PRIVIND CLASIFICAREA DRUMULUI DE INTERES LOCAL NECLASIFICAT, CARE FACE LEGATURA INTRE SATELE UMBRARESTI-DEAL SI TORCESTI, IN CATEGORIA FUNCTIONALA DE DRUM COMUNAL*** document publicat la data de 14.11.2012 ora 10.38***

 • 10.11.2012 - HCL NR. 21 DIN 25.09.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012*** document publicat la data de 10.11.2012 ora 11.46***

 • 10.11.2012 - HCL NR. 20 DIN 13.09.2012 PRIVIND PREDAREA IN FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT PE TOATA DURATA DE EXISTENTA A CAPACITTILOR ENERGETICE PRIN CONTRACT DE COMODAT IN FAVOAREA S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE GALATI A A CAPACITATILROR ENERGETICE CUPRINSE IN LUCRAREA "EXTINDERE RETEA PENTRU ABONATI IN COMUNA UMBRARESTI"*** document publicat la data de 10.11.2012 ora 11.41***

 • 02.11.2012 - HCL NR. 19 DIN 13.09.2012 PRIVIND APROBAREA EFECTUARII UNUI SCHIMB DE TEREN INTRE COMUNA UMBRARESTI, JUD. GALATI, SI DOMNUL RADULESCU T. COSTEL*** document publicat la data de 02.11.2012 ora 10.14***

 • 31.10.2012 - HCL NR. 18 DIN 13.09.2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL UMBRARESTI NR 14 DIN 31.08.1999 DE INSUSIRE A INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI UMBRARESTI, JUDETUL GALATI*** document publicat la data de 31.10.2012 ora 12.55***

 • 31.10.2012 - HCL NR. 17 DIN 13.09.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012"*** document publicat la data de 31.10.2012 ora 15.39***

 • 25.10.2012 - HCL NR. 16 DIN 31.07.2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI AFERENTI PROIECTULUI "REABILITAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI"*** document publicat la data de 25.10.2012 ora 12.45***

 • 11.10.2012 - HCL NR. 15 DIN 31.07.2012 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 14 DIN 31.08.1999 DE INSUSIRE A INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 11.10.2012 ora 09.21***

 • 02.10.2012 - HCL NR. 14 DIN 31.07.2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CAMINULUI CULTURAL AL COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 02.10.2012 ora 16.14***

 • 18.09.2012 - HCL NR. 13 DIN 31.07.2012 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA CONCESIONARULUI SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE, A TERENULUI NECESAR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR AFERENTE SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 18.09.2012 ora 11.39***

 • 12.09.2012 - HCL NR. 12 DIN 31.07.2012 PRIVIND NOVAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 12.09.2012 ora 14.18***

 • 12.09.2012 - HCL NR. 10 DIN 31.07.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012*** document publicat la data de 12.09.2012 ora 14.01***

 • 21.08.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COMUNA UMBRARESTI, NR. 285 DIN DATA DE 17.08.2012*** document publicat la data de 21.08.2012 ora 13.39***

 • 20.08.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COMUNA UMBRARESTI, NR. 284 DIN DATA DE 17.08.2012*** document publicat la data de 20.08.2012 ora 13.34***

 • 19.08.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COMUNA UMBRARESTI, NR. 279 DIN DATA DE 16.08.2012*** document publicat la data de 19.08.2012 ora 11.15***

 • 19.08.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COMUNA UMBRARESTI, NR. 278 DIN DATA DE 16.08.2012*** document publicat la data de 19.08.2012 ora 11.13***

 • 17.08.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COMUNA UMBRARESTI, NR. 276 DIN DATA DE 17.08.2012*** document publicat la data de 17.08.2012 ora 12.57***

 • 19.07.2012 - 07.05.2012 - Indicatori de sinteza cu privire la executia bugetelor locale pe trimestru II al anului 2012 *** document publicat la data de 19.07.2012 ora 10.19***

 • 15.07.2012 - HCL NR. 9 DIN 29.06.2012 PRIVIND DCONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 1000 MP TEREN SITUAT IN INTRAVILANUL LOCALITATII, CVARTAL 60, PARCELA 273, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI*** document publicat la data de 15.07.2012 ora 14.27***

 • 10.07.2012 - HCL NR. 8 DIN 29.06.2012 PRIVIND DESEMNAREA D-LUI STOICA PARASCHIV, PRIMARUL COM. UMBRARESTI, PENTRU A REPREZENTA INTERESELE CONSILIULUI LOCAL IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARA "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI". *** document publicat la data de 10.07.2012 ora 16.10***

 • 08.07.2012 - HCL NR. 7 DIN 29.06.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI E VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *** document publicat la data de 08.07.2012 ora 15.32***

 • 07.07.2012 - HCL NR. 6 DIN 20.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL A COMUNEI UMBRARESTI, JUD. GALATI *** document publicat la data de 07.07.2012 ora 14.01***

 • 29.06.2012 - HCL NR. 5 DIN 20.06.2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI *** document publicat la data de 29.06.2012 ora 13.11***

 • 28.06.2012 - HCL NR. 4 DIN 20.06.2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA *** document publicat la data de 28.06.2012 ora 11.33***

 • 27.06.2012 - HCL NR. 3 DIN 20.06.2012 PRIVIND DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI LOCAL AL COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI *** document publicat la data de 27.06.2012 ora 09.15***

 • 26.06.2012 - HCL NR. 2 DIN 20.06.2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI DECLARATI ALESI LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 10.06.2012 *** document publicat la data de 26.06.2012 ora 12.30***

 • 25.06.2012 - HCL NR. 1 DIN 20.06.2012 PRIVIND ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIERILOR DECLARATI ALESI LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 10.06.2012 *** document publicat la data de 25.06.2012 ora 16.08***

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 18.06.2012 - HCL NR. 17 DIN 28.05.2012 PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI STRAZILOR DIN COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI*** document publicat la data de 18.06.2012 ora 10.19***

 • 15.06.2012 - HCL NR. 16 DIN 28.05.2012 PRIVIND ARECTIFICAREA BUGETULUI ED VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012*** document publicat la data de 15.06.2012 ora 14.05***

 • 22.05.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COMUNA UMBRARESTI, NR. 147 DIN DATA DE 17.05.2012*** document publicat la data de 22.05.2012 ora 09.17***

 • 21.05.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COMUNA UMBRARESTI, NR. 146 DIN DATA DE 17.05.2012*** document publicat la data de 21.05.2012 ora 11.59***

 • 21.05.2012 - HCL NR. 15 DIN 27.04.2012 PRIVIND ACTUALIZAREA TAXEI SPECIALE PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR COMUNALE DIN COM. UMBRARESTI*** document publicat la data de 21.05.2012 ora 11.56***

 • 21.05.2012 - HCL NR. 14 DIN 27.04.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012*** document publicat la data de 21.05.2012 ora 11.41***

 • 17.05.2012 - HCL NR. 13 DIN 30.03.2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNNCA BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL*** document publicat la data de 17.05.2012 ora 11.36***

 • 17.05.2012 - HCL NR. 12 DIN 30.03.2012 PRIVIND APROBAREA SUPRAFETEI DE PASUNE UTILIZATA DE CONSILIULUI LOCAL UMBRARESTI PENTRU CARE VA DEPUNE CERERE DE PLATA LA A.P.I.A.GALATI*** document publicat la data de 17.05.2012 ora 11.21***

 • 17.05.2012 - HCL NR. 11 DIN 30.03.2012 PRIVIND ACTUALIZAREA NIVELULUI TARIFULUI DE PASUNAT PE ANUL 2012*** document publicat la data de 17.05.2012 ora 11.17***

 • 17.05.2012 - HCL NR. 10 DIN 30.03.2012 PRIVIND INCHIRIEREA TERENULUI ARABIL AFLAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL UMBRARESTI IN ANUL 2012 *** document publicat la data de 17.05.2012 ora 11.12***

 • 07.05.2012 - Indicatori de sinteza cu privire la executia bugetelor locale pe primul trimestru al anului 2012 *** document publicat la data de 07.05.2012 ora 10.33***

 • 12.03.2012 - HCL NR. 9 DIN 29.02.2012 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI MEDIU DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOVEHICULELE SI UTILAJELE DIN DOTAREA PRIMARIEI UMBRARESTI, JUD. GALATI *** document publicat la data de 12.03.2012 ora 16.12***

 • 12.03.2012 - HCL NR. 8 DIN 29.02.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *** document publicat la data de 12.03.2012 ora 16.05***

 • 18.02.2012 - BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2012*** document publicat la data de 18.02.2012 ora 12.56***

 • 18.02.2012 - HCL NR. 7 DIN 30.01.2012 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUUL ACESTORA PENTRU ANUL 2012*** document publicat la data de 18.02.2012 ora 12.29***

 • 18.02.2012 - HCL NR. 6 DIN 30.01.2012 PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE RELATII CU PUBLICUL PRECUM SI ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATILOR CULTURALE *** document publicat la data de 18.02.2012 ora 12.22***

 • 18.02.2012 - HCL NR. 5 DIN 30.01.2012 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR SUPRAFETE DE TERENURI EXTRAVILANE PRIN LICITATIE PUBLICA*** document publicat la data de 18.02.2012 ora 12.19***

 • 18.02.2012 - HCL NR. 4 DIN 30.01.2012 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2012*** document publicat la data de 18.02.2012 ora 12.16***

 • 18.02.2012 - HCL NR. 3 DIN 30.01.2012 PRIVIND ORGANIZAREA PAZEI COMUNALE PE ANUL 2012 SI STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PLATA SERVICIILOR DE PAZA*** document publicat la data de 18.02.2012 ora 12.14***

 • 18.02.2012 - HCL NR. 2 DIN 30.01.2012 PRIVIND SCUTIREA S.C. APA CANAL S.A. GALATI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE TEREN DATORAT PENTRU ANUL 2012, PENTRU TERENURILE AFERENTE BUNURILOR CONCESIONATE*** document publicat la data de 18.02.2012 ora 12.11***

 • 18.02.2012 - HCL NR. 1 DIN 30.01.2012 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 47DIN 30.11.2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2012 *** document publicat la data de 18.02.2012 ora 12.09***

 • - 2011 -

 • 25.01.2012 - INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011*** document publicat la data de 25.01.2012 ora 11.16***

 • 18.01.2012 - PROPUNERI PRIVIND DENUMIRI ATRIBUITE STRAZILOR DIN LOCALITATILE UMBRARESTI SI TORCESTI*** document publicat la data de 18.01.2012 ora 15.51***

 • 20.12.2011 -BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2011 RECTIFICAT IN LUNA DECEMBRIE 2011*** document publicat la data de 20.12.2011 ora 10.28***

 • 16.12.2011 - HCL NR 47 DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2012*** document publicat la data de 16.12.2011 ora 15.19***

 • 21.11.2011 - HCL NR 46 DIN DATA DE 07 NOIEMBRIE 2011 PRIVIND DESEMNAREA CA DIRIGINTE DE ŞANTIER S.C.CONSTRUCŢII AVRAM IANCU SRL TECUCI, OFERTANTUL CŞTIGĂTOR AL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICA AVND CA OBIECT SERVICII DE DIRIGENTIE DE ŞANTIER PENTRU "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, AMENAJAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ORGANIZAREA FESTIVALULUI TRADITIONAL "ZILELE COMUNEI UMBRARESTI, PRIMA INFIINTARE, CREAREA SI DOTAREA INFRASTRUCTURII AFERENTA SERVICIILOR SOCIALE TIP AFTER-SCHOOL IN COMUNA UMBRARESTI, JUDEŢUL GALAŢI".*** document publicat la data de 21.11.2011 ora 12.58***

 • 21.11.2011 - HCL NR 45 DIN DATA DE 07 NOIEMBRIE 2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011*** document publicat la data de 21.11.2011 ora 11.36***

 • 25.10.2011 - INDICATORI SINTEZA VENITURI-CHELTUIELI COMUNA UMBRARESTI. JUD. GALATI CONFORM LEGII 273/2006 ART. 57 RESPECTIV 76*** document publicat la data de 25.10.2011 ora 09.12***

 • 08.09.2011 - H.C.L. NR. 39 DIN 31.08.2011 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA CONCESIONARULUI SERVICIULUIU PUBLIC DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE, A TERENULUI NECESAR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR AFERENTE SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA UMBRARESTI. JUD. GALATI *** document publicat la data de 08.09.2011 ora 10.27***

 • 08.09.2011 - H.C.L. NR. 38 DIN 31.08.2011 PRIVIND INSUSUREA VARIANTEI FINALE A PROIECTULUI DE STEMA A COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI *** document publicat la data de 08.09.2011 ora 10.21***

 • 08.09.2011 - H.C.L. NR. 37 DIN 31.08.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INVESTITIA "CONSTRUCTIE GRADINITA CU TREI SALI DE GRUPA PN" *** document publicat la data de 08.09.2011 ora 10.19***

 • 08.09.2011 - H.C.L. NR. 36 DIN 31.08.2011 PRIVIND VANZAREA SUPRAFETEI DE 3156 MP TEREN ARABIL EXTRAVILAN SITUAT IN TARLAUA 139, PARCELA 644/2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI *** document publicat la data de 08.09.2011 ora 10.15***

 • 08.09.2011 - H.C.L. NR. 35 DIN 31.08.2011 PRIVIND ASOCIEREA COM. UMBRARESTI CU UNIT ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDET, IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECOSERV" GALATI *** document publicat la data de 08.09.2011 ora 10.12***

 • 16.06.2011 - H.C.L. NR. 22 DIN 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010*** document publicat la data de 16.06.2011 ora 11.29***

 • 16.06.2011 - H.C.L. NR. 21 DIN 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INVESTITIA "CONSTRUIRE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA LINIA 704 I+II KM 252+935"*** document publicat la data de 16.06.2011 ora 11.16***

 • 16.06.2011 - H.C.L. NR. 20 DIN 26.05.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011*** document publicat la data de 16.06.2011 ora 11.12***

 • 16.06.2011 - H.C.L. NR. 19 DIN 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE LA NIVEL LOCAL PENTRU PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARII CU NITRATI PROVRNITI DIN SURSE AGRICOLE*** document publicat la data de 16.06.2011 ora 11.09***

 • 16.06.2011 - H.C.L. NR. 18 DIN 26.05.2011 PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIVITATEA INMATRICULARII*** document publicat la data de 16.06.2011 ora 10.57***

 • 16.06.2011 - H.C.L. NR. 17 DIN 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA MODIFICARILOR SI COMPLETARILOR ANEXEI LA H.C.L. UMBRARESTI NR. 14 DIN 31.08.1999 DE INSUSIRE A INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI UMBRARESTI, JUDETUL GALATI*** document publicat la data de 16.06.2011 ora 10.55***

 • 16.06.2011 - H.C.L. NR. 16 DIN 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII INVESTITIEI PROIECTULUI "MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN COMUNA UMBRARESTI, JUDETUL GALATI"*** document publicat la data de 16.06.2011 ora 10.53***

 • 16.06.2011 - H.C.L. NR. 15 DIN 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE "MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN COMUNA UMBRARESTI, JUDETUL GALATI" CU FINANTARE FEADR, MASURA 125*** document publicat la data de 16.06.2011 ora 10.51***

 • 27.05.2011 - SITUATII FINANCIARE TRIMESTRIALE LA DATA DE 31.03.2011 PENTRU PRIMARIA UMBRARESTI*** document publicat la data de 27.05.2011 ora 14.29***

 • 18.05.2011 - INDICATORI FINANCIARI-CONTABILI PRIMARIA UMBRARESTI*** document publicat la data de 18.05.2011 ora 11.10***

 • 14.04.2011 - H.C.L. NR. 13 DIN 11.04.2011 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE (PLANULUI ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR) SI A ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE NR. 29/16108 DIN 23.09.2010*** document publicat la data de 15.04.2011 ora 13.54***

 • 14.04.2011 - H.C.L. NR. 12 DIN 11.04.2011 PRIVIND APROBAREA COFINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI"*** document publicat la data de 15.04.2011 ora 13.46***

 • 14.04.2011 - H.C.L. NR. 11 DIN 11.04.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENT PROIECTULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI"*** document publicat la data de 15.04.2011 ora 13.42***

 • 14.04.2011 - H.C.L. NR. 10 DIN 31.03.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INVESTITIA "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA UMBRARESTI, JUD. GALATI"*** document publicat la data de 15.04.2011 ora 13.35***

 • 14.04.2011 - H.C.L. NR. 9 DIN 31.03.2011 PRIVIND SCUTIREA S.C. APA-CANAL S.A. GALATI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE TEREN DATORAT PENTRU ANUL 2011 PENTRU TERENURILE AFERENTE PENTRU BUNURILE CONCESIONATE*** document publicat la data de 15.04.2011 ora 13.32***

 • 14.04.2011 - H.C.L. NR. 8 DIN 31.03.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011*** document publicat la data de 15.04.2011 ora 13.25***

 • 05.04.2011 - PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2011 DIN COMUNA UMBRARESTI - pagina 1 din 2 *** document publicat la data de 05.04.2011 ora 19.10***
 • 05.04.2011 - PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2011 DIN COMUNA UMBRARESTI - pagina 2 din 2 *** document publicat la data de 05.04.2011 ora 19.10***

 • 28.03.2011 - SITUATII FINANCIARE 31.12.2010 COMUNA UMBRARESTI *** document publicat la data de 28.03.2011 ora 10.19***

 • 24.03.2011 - BILANT 31.12.2010 COMUNA UMBRARESTI *** document publicat la data de 24.03.2011 ora 09.02***

 • 14.03.2011 - H.C.L. NR. 7 DIN 28.02.2011 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI ARABIL AFLAT IN ADMINISTRAREA C.L. UMBRARESTI IN ANUL 2011*** document publicat la data de 14.03.2011 ora 14.29***

 • 14.03.2011 - H.C.L. NR. 6 DIN 28.02.2011 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL*** document publicat la data de 14.03.2011 ora 14.22***

 • 14.03.2011 - H.C.L. NR. 5 DIN 28.02.2011 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII UNUI AUTOTURISM*** document publicat la data de 14.03.2011 ora 14.19***

 • 24.02.2011 - H.C.L. NR. 4 DIN 08.02.2011 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011 SI ANEXA LA HCL CUPRIZAND BUGETUL APROBAT*** document publicat la data de 22.02.2011 ora 11.04***

 • 31.01.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.01.2011 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI *** document publicat la data de 06.02.2011 ora 09.39***

 • 25.01.2011 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI PENTRU SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.01.2011 ORA 15.00. *** document publicat la data de 25.01.2011 ora 11.04***

 • 08.01.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.12.2010 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI *** document publicat la data de 08.01.2011 ora 09.11***

 • 25.12.2010 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI PENTRU SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.12.2010 ORA 15.00. *** document publicat la data de 25.12.2010 ora 09.19***

 • 24.12.2010 - H.C.L. NR 37 DIN DATA DE 09 DECEMBRIE 2010 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUMEI UMBRARESTI PE ANUL 2010 *** document publicat la data de 24.12.2010 ora 09.35 ***

 • 15.12.2010 - ACORD PROF. ION T. SION CU PRIVIRE LA PUBLICAREA MONOGRAFIEI COMUNEI UMBRARESTI JUD. GALATI INTITULATA "UMBRARESTI, VATRA MILENARA DE ISTORIE" *** document publicat la data de 15.12.2010 ora 10.15***
 • 15.12.2010 - MONOGRAFIE COMUNA UMBRARESTI JUD. GALATI INTITULATA "UMBRARESTI, VATRA MILENARA DE ISTORIE" CULEASA SI EDITATA DE CATRE PROF. ION T. SION *** document publicat la data de 15.12.2010 ora 10.14***

 • 01.12.2010 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.11.2010 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI *** document publicat la data de 01.12.2010 ora 11.19***

 • 30.11.2010 - ADRESA TRANSGAZ MEDIAS CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA RACORDARII LA TRONSONUL DE GAZE NATURALE ADJUDU-VECHI--SILISTEA *** document publicat la data de 30.11.2010 ora 16.11***

 • 22.11.2010 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI PENTRU SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.11.2010 ORA 15.00. *** document publicat la data de 22.11.2010 ora 15.55***

 • 22.11.2010 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 22.11.2010 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI *** document publicat la data de 22.11.2010 ora 15.46***

 • 10.11.2010 - HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI NR. 31 DIN DATA DE 29.10.2010 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PROPRII DE EVALUARE A VENITURILOR POTENTIALE CARE SE IAU IN CALCUL LA STABILIREA AJUTORULUI SOCIAL SI CARE SE POT OBTINE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CE DEPASESC CANTITATIV CATEGORIA CELOR CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE STABILITE PRIN HG. 1010/2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE *** document publicat la data de 10.11.2010 ora 12.31***

 • 01.11.2010 - PROCES VERBAL INCHEIAT ASTAZI 29 OCTOMBRIE 2010 IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL, CARE ARE LOC LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL LA ORELE 11,00 ***document publicat la data de 01.11.2010 ora 11.19***

 • 21.10.2010 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UMBRARESTI PENTRU SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.10.2010 ORA 11.00.***document publicat la data de 21.10.2010 ora 15.24***
 • Fotografii si imagini Comuna Umbraresti