20212020201920182017

HCL nr.1 din 04.01.2021 privind revocarea H.C.L. nr.29 din 04.06.2020 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti

HCL nr.2 din 04.01.2021 privind utilizarea din excedentul aferent anului 2020, suma de 250 000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa – sectiunea de functionare

HCL nr.3 din 22.01.2021 privind organizarea pazei comunale pe anul 2021 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza

HCL nr.4 din 22.01.2021 privind aprobarea regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2021 la nivelul com. Umbraresti

HCL nr.5 din 22.01.2021 privind aprobarea programului de masuri privind buna gospodarire a com. Umbraresti, pentru anul 2021

HCL nr.6 din 22.01.2021 privind stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala de muncitor calificat gradul I din aparatul de specialitate al Primarului com. Umbraresti, familia ocupationala “Administratie”

HCL nr.7 din 22.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o durata de 3 luni

09.03.2021 HCL nr.8 din 26.02.2021 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social in anul 2021

09.03.2021 HCL nr.9 din 26.02.2021 privind constituirea grupului de lucru local in vederea identificarii asezarilor informale si luarii in evidenta la nivelul comunei, evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare

09.03.2021 HCL nr.10 din 26.02.2021 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru implementarea programului pentru scoli, pentru anul scolar 2021-2022

19.03.2021 HCL nr.11 din 16.03.2021 privind utilizarea din excedentul aferent anului 2020, suma de 410.000. lei pentru finantarea obiectivului de investitii in continuare ” Muzeu in com. Umbraresti, jud. Galati”

HCL nr.12 din 29.03.2021 privind aprobarea implementarii proiectului “Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si  combaretea saraciei si excluziunii sociale” cod SMIS 126924

HCL nr.13 din 29.03.2021 privind  revocarea HCL nr.4 din 22.01.2021 privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2021 la nivelul com. Umbraresti

HCL 14 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2021

HCL 15 din 19.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o durata de 3 luni

HCL nr.16 din 30.05.2021 privind reclificarea bugetului local dc venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin suplimentarea cu suma de 500 mii lei, reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat pe anul 2021

HCL nr.17 din 31.05.2021 privind aprobarea contului anual dc executie al bugetului local al comunei Umbraresti si a situatiilor financiare pentru anul 2020

HCL nr.18 din 31.05.2021 privind acordarea unui sprijin financiar Parohici Torcesti pcntru continuarea executarii lucrarilor de “Imprejmuire incinta biserica Etapa II”

HCL nr.19 din 31.05.2021 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Umbraresti II pentru continuarea lucrarilor privind executia obiectivului “Centrul Social Cultural”

HCL nr.20 din 30.06.2021stabilirca numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversilar de stat din comuna Umbrarcsti, judctul Galati pentru semestrul al-II-lea al anului scolar 2020- 2021 privind

HCL nr.21 din 30.06.2021 privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Primariei comunei Umbrarcsti, judetul Galati

13.08.2021 HCL nr.22 din 30.07.2021

13.08.2021 HCL nr.23 din 30.07.2021

13.08.2021 HCL nr.24 din 30.07.2021

13.08.2021 HCL nr.25 din 30.07.2021

13.08.2021 HCL nr.26 din 30.07.2021

13.08.2021 HCL nr.27 din 30.07.2021

13.08.2021 HCL nr.28 din 30.07.2021

21.09.2021 HCL nr.29 din 30.08.2021

21.09.2021 HCL nr.30 din 30.08.2021

HCL nr.17 din 29.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu suma de 150 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

HCL nr.16 din 21.12.2020 privind aprobarea valorii de inventar a obiectivului de investitii “Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti”

HCL nr.15 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu suma de 310 mii lei pentru platat drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap grav

HCL nr.14 din 21.12.2020 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2021-2022

HCL nr.13 din 21.12.2020 alocarea sumei de 30 000 pentru achizitionarea si montarea ghirlandelor luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna, sia asumei de 15 000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pentru anul 2020

HCL nr.12 din 21.12.2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021

TABLOUL TAXE SI IMPOZITE PE 2021

HCL nr.11 din 21.12.2020 aprobarea infiintarii UIP “Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamnete de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea SARS-Cov-2 in com. Umbraresti”

HCL nr.10 din 21.12.2020 aprobarea implementarii proiectului “Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamnete de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea SARS-Cov-2 in com. Umbraresti”

HCL nr.9 din 21.12.2020 privind aprobarea infiintarii UIP “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologieie it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, com. Umbraresti”

HCL nr.8 din 21.12.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii si implementarii proiectului cu tema “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologieie it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, com. Umbraresti”

HCL nr.7 din 21.12.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al d-lui Ojoc Teodor

HCL 6 din 27.11.2020 privind aprobarea R.O.F. al C.L. al com. Umbraresti

HCL 5 din 27.11.2020 privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Umbraresti in domeniul privat al U.A.T. Umbraresti, a suprafetei de 15789 mp teren arabil extravilan, amplasata in T27 P 128+129 inscrisa in cartea funciara nr. 107452

HCL 4 din 27.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu 20 000 lei suma planificata initial pentru achizitionarea unui autoturism

HCL 3 din 14.11.2020 privind alegerea viceprimarului com. Umbarresti

HCL 2 din 14.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Umbraresti

HCL 1 din 14.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</TR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2017 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Resize