20212020201920182017

HCL nr.17 din 29.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu suma de 150 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

HCL nr.16 din 21.12.2020 privind aprobarea valorii de inventar a obiectivului de investitii “Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti”

HCL nr.15 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu suma de 310 mii lei pentru platat drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap grav

HCL nr.14 din 21.12.2020 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2021-2022

HCL nr.13 din 21.12.2020 alocarea sumei de 30 000 pentru achizitionarea si montarea ghirlandelor luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna, sia asumei de 15 000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pentru anul 2020

HCL nr.12 din 21.12.2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021

TABLOUL TAXE SI IMPOZITE PE 2021

HCL nr.11 din 21.12.2020 aprobarea infiintarii UIP “Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamnete de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea SARS-Cov-2 in com. Umbraresti”

HCL nr.10 din 21.12.2020 aprobarea implementarii proiectului “Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamnete de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea SARS-Cov-2 in com. Umbraresti”

HCL nr.9 din 21.12.2020 privind aprobarea infiintarii UIP “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologieie it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, com. Umbraresti”

HCL nr.8 din 21.12.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii si implementarii proiectului cu tema “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologieie it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, com. Umbraresti”

HCL nr.7 din 21.12.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al d-lui Ojoc Teodor

HCL 6 din 27.11.2020 privind aprobarea R.O.F. al C.L. al com. Umbraresti

HCL 5 din 27.11.2020 privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Umbraresti in domeniul privat al U.A.T. Umbraresti, a suprafetei de 15789 mp teren arabil extravilan, amplasata in T27 P 128+129 inscrisa in cartea funciara nr. 107452

HCL 4 din 27.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu 20 000 lei suma planificata initial pentru achizitionarea unui autoturism

HCL 3 din 14.11.2020 privind alegerea viceprimarului com. Umbarresti

HCL 2 din 14.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Umbraresti

HCL 1 din 14.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 01.09.2020 HCL 43 din 16.09.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Umbraresti pentru continuarea lucrarilor privind executarea obiectivului “Centul Social Cultural”

 • 21.09.2020 HCL 42 din 16.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020

 • 18.09.2020 HCL 41 din 10.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020

 • 08.09.2020 HCL 40 din 28.08.2020 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul apapratului de specialitate al primarului com. Umbraresi, jud.Galati


 • 08.09.2020 HCL 39 din 28.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020


 • 08.09.2020 HCL 38 din 28.08.2020 privind modificarea si completarea anexei HCL nr.50 /04.11.1999 de modificare si completare a anexei HCL nr.14 din 31.08.1999 de insusire a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresi, jud.Galati


 • 06.08.2020 HCL 37 din 28.07.2020 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 1611 mp teren – curti constructii situat in intravilanul localitatii T 46 P 44/1/sat Condrea


 • 06.08.2020 HCL 36 din 28.07.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Umbraresti II pentru executie obiectivului “Centru Social Cultural”


 • 06.08.2020 HCL 35 din 28.07.2020 privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr.14 din 31.08.1999 de insusire a inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Umbraresti, jud. Galati


 • 17.07.2020 HCL 34 din 07.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020


 • 17.07.2020 HCL 33 din 07.07.2020 privind implementarea proiectului ” Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in com. Umbraresti, jud. Galati”


 • 06.07.2020 HCL 32 din 25.06.2020 privind acordarea cu titilu gratuit de uz si servitute, catre societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Galati, asupra unui teren din com. Umbraresti, jud. Galati


 • 06.07.2020 HCL 31 din 25.06.2020 privind finalizarea proiectului “Dotarea Serviciului de Situatii de Urgenta pentru com. Umbraresti, jud. Galati”


 • 18.06.2020 HCL.30 din 04.06.2020 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al comunei Umbraresti,jud. Galati prin desfiintarea unui post din cadrul compartimentului paza comunala


 • 18.06.2020 HCL.29 din 04.06.2020 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului sportiv “Viitorul” Umbraresti


 • 18.06.2020 HCL.28 din 04.06.2020 privind trecerea din domeniul public al U.A.T. comunei Umbraresti,jud. Galati in domeniul privat al U.A.T. comunei Umbraresti a suprafetei de 3471 mp teren intravilan curti constructii, inscrisa in cartea funciara 106853 lot 1


 • 18.06.2020 HCL.27 din 04.06.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Achizitie instalatii de dezinfectare si dezinsectie pentru comuna Umbraresti,jud. Galati” in cadrul P.N.D.R. 2014 – 2020


 • 26.05.2020 HCL 26 din 18.05.2020 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru deservirea Primariei comunei Umbraresti,jud. Galati


 • 26.05.2020 HCL 25 din 18.05.2020 privind plata partiala a facturii nr. 806 din 11.05.2020 catre GENDA SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati”


 • 26.05.2020 HCL 24 din 18.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020


 • 23.04.2020 HCL 23 din 14.04.2020 privind plata facturii nr. 00773 din 13.02.2020 catre GENDAV SRL
  Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti, jud. Galati


 • 3.03.2020 HCL 22 din 26.03.2020 privind aprobarea achizitionarii de lampi LED pentru reteaua de iluminat public din com. Umbraresti, jud. Galati


 • 3.03.2020 HCL 21 din 26.03.2020 privind aprobarea achizitionarii de balast pentru intretinerea drumurilor comunale de pe raza com. Umbraresti, jud. Galati


 • 3.03.2020 Anexa la HCL 20 din 26.03.2020 privind


 • 3.03.2020 HCL 20 din 26.03.2020 privind aprobarea lucratilor de intretinere a drumurilor comunale de pe raza com. Umbraresti, jud. Galati


 • 3.03.2020 HCL 19 din 26.03.2020 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 273 mp teren arabil situat in intravilanul localitatii Cv 3 P 42/1 sat Condrea


 • 3.03.2020 HCL 18 din 26.03.2020 privind reorganizarea Serviciului Public voluntar pentru Situatii de urgenta, de categoria VI aflat in subordinea Consiliului local al com.Umbraresti, jud. Galati, cf. Ordinului MAI nr. 75/2019


 • 3.03.2020 HCL 17 din 26.03.2020 privind acordarea normei de hrana personalului Plitiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Umbraresti, jud. Galati


 • 3.03.2020 HCL 16 din 26.03.2020 privind acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01.01.2020 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Umbraresti, jud. Galati


 • 3.03.2020 HCL 15 din 26.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a vaucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei com. Umbraresti, jud. Galati, in anul 2020


 • 3.03.2020 HCL 14 din 26.03.2020 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al com. Umbraresti, jud. Galati, aprobat prin HCL 13 din 30.03.2010, pana la data intrarii in vigoare a noii documentatii de urbanism, dar nu mai tarziu de 31.12.2023


 • 06.02.2020 HCL 13 din 07.02.2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social • target=Doc/2017/HCL_34_din_31_07_2107.pdf>06.02.2020 HCL 12 din 07.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati” • 06.02.2020 HCL 11 din 07.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020


 • 07.02.2020 – HCL NR. 10 DIN 30.01.2020 privind modificarea §i compietarea Hotarariinr. 72 din 30.10,2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate $i a indicatoriior tehnlco-economici reztiltati din Studiut de fezabilitate, precum si a unor obtigatii si a cheftuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetui Galati”


 • 07.02.2020 – HCL NR. 9 DIN 30.01.2020 privind aprobarea finantarii din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de U.A.T.Umbraresti in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in satul Umbraresti, comuna Umbraresti, judetul Galati” • 07.02.2020 – HCL NR. 8 DIN 30.01.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in satul Umbraresti, comuna Umbraresti, judetul Galati”


 • 30.01.2020 – HCL NR. 7 DIN 23.01.2020 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 15403 mp teren arabil situat in extravilanul localitatii T126 P7 precum si aupra terenului in suprafata de 25012 mpteren arabil situat in extravilanul localitatii T32 P152, 153, 154, 155


 • 30.01.2020 – HCL NR. 6 DIN 23.01.2020 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 4281 mp teren arabil situat in intravilanul localitatii CV 2 P 6/5 sat Condrea


 • 30.01.2020 – HCL NR. 5 DIN 23.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2020 la nivelul comunei Umbraresti, judetul Galati


 • 30.01.2020 – HCL NR. 4 DIN 23.01.2020 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a comunei Umbraresti, jud. Galati


 • 30.01.2020 – HCL NR. 3 DIN 23.01.2020 privind organizarea pazei comunale pe anul 2020 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza


 • 07.01.2020 – HCL NR. 87 DIN 18.12.2019 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public a comunei Umbraresti, judetul Galati


 • 07.01.2020 – HCL NR. 86 DIN 18.12.2019 privind plata sumei de 17.998,75 lei catre S.C. Covintec SRL Tecuci, reprezentand achizitionarea a 5 buc Containere metalice pentru depozitare deseuri selective • 07.01.2020 – HCL NR. 85 DIN 18.12.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru fiinctiile publice specifice de politist local din cadrul Biroului Politia Locala • 07.01.2020 – HCL NR. 84 DIN 18.12.2019 privind acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01.01.2019 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati • 07.01.2020 – HCL NR. 83 DIN 18.12.2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2020 – 2021


 • 07.01.2020 – HCL NR. 82 DIN 18.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019


 • 09.12.2019 – HCL NR. 81 DIN 28.11.2019 privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pe anul 2019


 • 09.12.2019 – HCL NR. 80 DIN 28.11.2019 privind constituirea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica


 • 09.12.2019 – HCL NR. 79 DIN 28.11.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Eremia Grigorescu pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie “Casa de praznuire si clopotnita”


 • 09.12.2019 – HCL NR. 78 DIN 28.11.2019 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna


 • 09.12.2019 – HCL NR. 77 DIN 28.11.2019 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti


 • 09.12.2019 – HCL NR. 76 DIN 28.11.2019 privind plata sumei de 54.253,38 lei catre Societatea Apa Canal S.A. Galati reprezentand cofinantare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati


 • 27.11.2019 – HCL NR. 75 DIN 21.11.2019 privind plata partiala a facturii nr. 736 din 31.10.2019 catre GENDAV SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati”


 • 15.11.2019 – HCL NR. 74 DIN 07.11.2019 privind plata facturii nr. 00705 din 27.08.2019 catre GENDAV SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati”


 • 15.11.2019 – HCL NR. 73 DIN 07.11.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019


 • 07.11.2019 – HCL NR. 72 DIN 30.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati”


 • 07.11.2019 – HCL NR. 71 DIN 30.10.2019 privind aprobarea cumpararii unui imobil situat in comuna Umbraresti, judetul Galati in baza procesului verbal de licitatie din data de 14.10.2019


 • 07.11.2019 – HCL NR. 70 DIN 30.10.2019 privind plata partiala a facturii nr. 00705 din 27.08.2019 catre GENDAV SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati”


 • 07.11.2019 – HCL NR. 69 DIN 30.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019


 • 18.10.2019 – HCL NR. 68 DIN 10.10.2019 privind plata sumei de 47.897,5 lei catre S.C. Covintec SRL Tecuci, reprezentand achizitionarea a 14 buc Containere metalice pentru depozitare deseuri selective


 • 18.10.2019 – HCL NR. 67 DIN 10.10.2019 privind plata sumei de 16.000 lei catre I.I. IORDAN LIDIA Brahasesti, reprezentand achizitionarea a 100 buc Drapel RO Vertical pentru stalp 150 cm x 50 cm


 • 18.10.2019 – HCL NR. 66 DIN 10.10.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Eremia Grigorescu pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie ” Casa de praznuire si clopotnita”


 • 18.10.2019 – HCL NR. 65 DIN 10.10.2019 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 997 mp teren arabil situat in intravilanul localitatii Cv 3 PI8 sat Salcia.


 • 18.10.2019 – HCL NR. 64 DIN 10.10.2019 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Umbraresti, judetul Galati


 • 07_10_2019 – HCL NR. 63 DIN 26.09.2019 privind plata sumei dfe 50.000 lei catre SC FORUM BUSINESS SRL reprezentand Reparatie si intocmire documentatie tehnica sistem supraveghere video stradal comuna Umbraresti


 • 07_10_2019 – ANEXA LA HCL NR. 62 DIN 26.09.2019 privind


 • 07_10_2019 – HCL NR. 62 DIN 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Umbraresti, judetul Galati


 • 07_10_2019 – HCL NR. 61 DIN 26.09.2019 privind aprobarea conditiilor de organizare si desfasurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de politist local, clasa I si politist local clasa III, din cadrul Politiei Locale


 • 07_10_2019 – ANEXA LA HCL NR. 60 DIN 26.09.2019 privind


 • 07_10_2019 – HCL NR. 60 DIN 26.09.2019 privind privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale Umbraresti


 • 23_09_2019 – HCL NR. 59 DIN 17.09.2019 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a comunei Umbrăreşti, judeţul Galaţi si aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a acesteia


 • 23_09_2019 – HCL NR. 58 DIN 17.09.2019 privind modificarea Organigramei si Statului de funcţii ale Primăriei comunei Umbraresti, judeţul Galaţi


 • 06_09_2019 – HCL NR. 57 DIN 29.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019


 • 06_09_2019 – HCL NR. 56 DIN 29.08.2019 privind modificarea art.67 alin.(2) si (3) din Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului local Umbraresti, judeţul Galaţi


 • 05_08_2019 – HCL NR. 55 DIN 31_07_2019 privind accesul public, gratuit, la investiţia”Modernizare drumuri agricole in comuna Umbraresti, judeţul Galaţi”


 • 05_08_2019 – HCL NR. 54 DIN 31_07_2019 privind aprobarea valorii de inventar a obiectivului “Modernizare drumuri agricole in comuna Umbraresti, judeţul Galaţi”


 • 05_08_2019 – HCL NR. 53 DIN 31_07_2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020 la nivelul Comunei Umbraresti, Judeţul Galaţi


 • 05_08_2019 – HCL NR. 52 DIN 31_07_2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Umbraresti, judeţul Galaţi


 • 05_08_2019 – HCL NR. 51 DIN 31_07_2019 privind aprobarea proiectului tehnic si detalii de execuţie pentru investiţia “Construire muzeu si împrejmuire”


 • 05_08_2019 – HCL NR. 50 DIN 31_07_2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru continuarea executării lucrărilor de “Împrejmuire incinta biserica – Etapa II”


 • 11_07_2019 – HCL NR. 49 DIN 01_07_2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi persoanei decedate Teleoaca Vasile


 • 11_07_2019 – HCL NR. 48 DIN 01_07_2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi persoanei decedate Matei Dumitrache


 • 11_07_2019 – HCL NR. 47 DIN 01_07_2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi persoanei decedate Zugravu Ştefan


 • 11_07_2019 – HCL NR. 46 DIN 01_07_2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi, persoanei decedate Arhimandritul Isaia Tugurlan


 • 11_07_2019 – HCL NR. 45 DIN 23.04.2019 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi persoanei decedate Bosoi Costel


 • 11_07_2019 – HCL NR. 44 DIN 01_07_2019 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului sportiv ‘ “Viitorul” Umbraresti


 • 30_06_2019 – HCL NR. 43 DIN 27_06_2019 privind achiziţionarea de accesorii pentru buldoexcavatorul aflat in dotarea Primăriei


 • 30_06_2019 – HCL NR. 42 DIN 27_06_2019 privind alocarea sumei de 120.000 lei pentru amenajare şanţuri din pamant, accese către locuinţe si reparaţii trotuare in comuna Umbraresti


 • 30_06_2019 – HCL NR. 41 DIN 27_06_2019 privind alocarea sumei de 55.000 lei pentru organizarea zilei Comunei Umbraresti, judeţul Galaţi


 • 30_06_2019 – HCL NR. 40 DIN 27_06_2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielui pe anul 2019


 • 30_06_2019 – HCL NR. 39 DIN 27_06_2019 privind privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafaţa de 4629 mp teren arabil situat in intravilanul localităţii TI 90 P 512/1 sat Condrea


 • 30_06_2019 – HCL NR. 38 DIN 27_06_2019 privind privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru executarea lucrărilor de “împrejmuire incinta biserica – Etapa II”


 • 05.07.2019 – HCL NR. 37 DIN 30_05_2019 privind plata sumei de 43.080 lei către SC URBIO RO SRL Iaşi reprezentând achiziţionarea unui număr de 100 bucati LĂMPI LED stradale 36W si cablu de alimentare • 05.07.2019 – HCL NR. 36 DIN 30_05_2019 privind aprobarea Planului de evoluţie a tarifelor pentru perioada 2017- 2023, revizuit, pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Galaţi, in perioada 2014 – 2020


 • 05.07.2019 – HCL NR. 35 DIN 30_05_2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale


 • 05.07.2019 – HCL NR. 34 DIN 30_05_2019 privind privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafaţa de 1975 mp teren situat in intravilanul localităţii Cv 4 P 62 sat Umbraresti-Deal


 • 04.06.2019 – HCL NR. 33 DIN 23_05_2019 privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019


 • 04.06.2019 – HCL NR. 32 DIN 23_05_2019 privind privind plata sumei de 489.546,90 lei către GENDAV SRL Galaţi reprezentând execuţie lucrări conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judeţul Galaţi”


 • 21_05_2019 – HCL NR. 31 DIN 21_05_2019 privind plata sumei de 966.611,25 lei către GENDAV SRL Galaţi reprezentând execuţie lucrări conform contract nr.1963/07.03.2018 pentru obiectivul ” Modernizare drumuri agricole comuna Umbraresti. iudetul Galaţi. Măsura 125 ”
  Umbraresti


 • 23_04_2019 – HCL NR. 30 DIN 23_04_2019 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti


 • 24.04.2019 – HCL NR. 29 DIN 23.04.2019 privind plata sumei de 109 480 lei catre SC NEXTCAD SURVEYING SRL reprezentand lucrari de ridicari si studii topografice pentru drumuri situate in intravilanul localitatilor (drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale) pentru obiectivul “Infiintare distributie gaze naturale in com. Umbraresti cu satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia si Silistea, jud. Galati” var. IA


 • 24.04.2019 – HCL NR. 28 DIN 23.04.2019 privind plata sumei de 86 870 lei catre SC Intreprinderea de reparatii si instalatii gaze si constructii Impex SRL Bucuresti, reprezentand intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Infiintare distributie gaze naturale in com. Umbraresti cu satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia si Silistea, jud. Galati” var. IA


 • 24.04.2019 – HCL NR. 27 DIN 23.04.2019 privind plata sumei de 100 000 lei catre GENDAV SRL Galati reprezentatnd plata situatiei de lucrari pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local com. Umbraresti, jud. Galati”


 • 24.04.2019 – HCL NR. 26 DIN 23.04.2019 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2020


 • 24.04.2019 – HCL NR. 25 DIN 16.04.2019 privind actualizarea Devizului general, conform OUG nr. 114/2018, al lucrarilor ramase de executat pentru realizarea obiectivul “Modernizare drumuri de interes local com. Umbraresti, jud. Galati”


 • 24.04.2019 – HCL NR. 24 DIN 16.04.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii “Infiintare distributie gaze naturale in com. Umbraresti cu satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia si Silistea, jud. Galati” var. IA


 • 24.04.2019 – HCL NR. 23 DIN 16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2019


 • 24.04.2019 – HCL NR. 22 DIN 16.04.2019 privind acordul C.L. Umbraresti pentru utilizarea domeniului public al com. Umbraresti de catre S.C. nET ACCES prin S.C. PROTELCO S.A., in vederea implementarii proiectului “Construire retea subterana si aeriana de fibra optica interurbana pentru furnizare servicii comunicatii electronice, jud. Galati”


 • 04.04.2019 – HCL NR. 21 DIN 25.03.2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social


 • 04.04.2019 – HCL NR. 20 DIN 25.03.2019 privind modificarea Organigramei si statului de functii ale primariei com. Umbraresti, jud. Galati, prin infiintarea postului de Consilier personal al Primarului


 • 04.04.2019 – HCL NR. 19 DIN 25.03.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea pasunii proprietate publica si privata a com. Umbraresti, jud. Galati


 • 14.03.2019 – HCL NR. 18 DIN 05.03.2019 privind alocarea sumei de 5 000 lei pentru organizarea Serbarii de 8 Martie


 • 06.03.2019 – HCL NR. 17 DIN 28.02.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru implementarea Programului pentru scoli a Romanie


 • 06.03.2019 – HCL NR. 16 DIN 28.02.2019 privind constatarea dreptului de proprietate al terenului in suprafata de 762 mp teren situat in intrapavilionul localitatii Cv 4 P 2/3 sat Umbraresti


 • 06.03.2019 – HCL NR. 15 DIN 28.02.2019 privind inchirierea terenului arabil aflat in administrarea Consiliului Local Umbraresti in anul 2019


 • 06.03.2019 – HCL NR. 14 DIN 28.02.2019 privind stabilirea pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul 2019


 • 21.01.2019 – HCL NR. 13 DIN 18.02.2019 privind utilizarea sumei de 762 158,67 lei catre GENDAV SRL Galati reprezentand plata situatiei de lucrari pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local com. Umbraresti, jud. Galati”


 • 21.01.2019 – HCL NR. 12 DIN 18.02.2019 privind utilizarea sumei de 947 228,31 lei catre GENDAV SRL Galati reprezentand plata situatiei de lucrari pentru obiectivul “Modernizare drumuri agricole com. Umbraresti, jud. Galati, Masura 125”


 • 21.01.2019 – HCL NR. 11 DIN 18.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2019 la nivelul com. Umbraresti, jud. Galati


 • 26.02.2019 – HCL NR. 10 DIN 18.02.2019 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a com. Umbraresti, jud. Galati


 • 08.02.2019 – HCL NR. 9 DIN 31.01.2019 privind organizarea pazei comunale pe anul 2019 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza com. Umbraresti, jud. Galati


 • 08.02.2019 – HCL NR. 8 DIN 31.01.2019 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al Primariei com. Umbraresti, jud. Galati


 • 08.02.2019 – HCL NR. 7 DIN 31.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in jud. Galati


 • 08.02.2019 – HCL NR. 6 DIN 31.01.2019 privind completarea H.C.L. nr. 46 din 27.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 com. Umbraresti, jud. Galati


 • 08.02.2019 – HCL NR. 5 DIN 31.01.2019 privind aprobarea Planului de Amenajament Pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul com. Umbraresti, jud. Galati


 • 08.02.2019 – HCL NR. 4 DIN 31.01.2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2019-2020


 • 21.01.2019 – HCL NR. 3 DIN 09.01.2019 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului com. Umbraresti, jud. Galati


 • 21.01.2019 – HCL NR. 2 DIN 09.01.2019 privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al anului 2018


 • 21.01.2019 – HCL NR. 1 DIN 09.01.2019 privind utilizarea din excedentul aferent anului 2018, suma de 280 000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa – sectiunea de functionare


 • 10.01.2019 – HCL NR. 47 DIN 27.12.2018 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 957 mp situat in intravilanul localitatii Cv 19 P 30 sat Torcesti


 • 10.01.2019 – HCL NR. 46 DIN 27.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019


 • 10.01.2019 – HCL NR. 45 DIN 27.12.2018 privind aprobarea modoficarilor si completarilor anexei H.C.L. nr. 14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresti, jud. Galati


 • 07.01.2019 – HCL NR. 44 DIN 19.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018


 • 20.12.2018 – HCL NR. 43 DIN 13.12.2018 privind aprobarea Documentatiei de modificare a bugetului pentru investitia “Modernizare drumuri agricole, com. Umbraresti, jud. Galati”


 • 07.12.2018 – HCL NR. 42 DIN 29.11.2018 privind alocarea sumei de 10 000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pentru anul 2018


 • 07.12.2018 – HCL NR. 41 DIN 29.11.2018 privind alocarea sumei de 12 000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna


 • 07.12.2018 – HCL NR. 40 DIN 29.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018


 • 09.11.2018 – HCL NR. 39 DIN 31.10.2018 privind infiintarea distributie gaze naturale in com. Umbraresti, jud. Galati


 • 22.10.2018 – HCL NR. 38 DIN 15.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018


 • 15.10.2018 – HCL NR. 37 DIN 08.09.2018 privind aprobarea platii sumei de 2477,18 lei catre AFIR, reprezentand penalitati de 0,1%calculata la valoarea eligibila nerambursabila ramasa de platit, in vederea modificarii contractului de finantare aferent proeictului “Modernizare drumuri agricole com. Umbraresti, jud. Galati”


 • 08.10.2018 – HCL NR. 36 DIN 27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018


 • 08.10.2018 – HCL NR. 35 DIN 27.09.2018 privind aprobarea prelungirii solicitarii de garantie din partea Fondului de Garantarea a Creditului Rural IFN S.A. pentru obtinerea avansului de 40% aferent proiectului “Modernizare drumuri agricole com. Umbraresti,jud. Galati”


 • 06.09.2018 – HCL NR. 34 DIN 18.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018


 • 06.09.2018 – HCL NR. 33 DIN 29.08.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti,jud. Galati”


 • 27.08.2018 – HCL NR. 32 DIN 14.08.2018 privind predarea catre M.D.R.A.P prin compania Nationala de Investitii “CNI” – S.A. a ampplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie “Construire sala se sport scolara – Proiect pilot, in satul Umbraresti, com. Umbraresti,jud. Galati”

 • 27.08.2018 – HCL NR. 31 DIN 14.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018 com.Umbraresti, jud. Galati

 • 31.07.2018 – HCL NR. 30 DIN 30.07.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si regulament local de Urbanism “Construire atelier mecanic extravilan com.Umbraresti, jud. Galati”

 • 13.07.2018 – HCL NR. 29 DIN 05.07.2018 privind aprobarea platii sumei de 79.948 lei catre TEHNO CONSULT SOLUTION SRL, reprezentand perstari servicii de “Consulata pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice si gestiunea proiectului, elaborarea documentatiei de avizare, proiect tehnic si asistenta tehnica pentru modernizarea infrastructurii agricole apartinand com. Umbraresti in cadrul Masurii 125 din PNDR, cu o valoare maxima a cererii de finantare de 1.000.000 euro” in cadrul proiectului “Modernizare drumuri agricole com.Umbraresti, jud. Galati, Masura 125”


 • 09.07.2018 – HCL NR. 28 DIN 28.06.2018 privind aprobarea Memoriului justificativ cu privire la lucrarile suplimentare executate la proiectul “Amenajare loc de joaca pentru copii in loc. Umbraresti, jud. Galati”


 • 15.06.2018 – HCL NR. 27 DIN 30.05.2018 privind asociarea com. Umbraresti, prin C.L. al com. Umbraresti din jud. Galati cu Unitatea Administrativ Teritoriala com. Matca, din jud. Galati, prin C.L. Matca, in vedera acceptarii acesteia din urma, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati


 • 11.06.2018 – HCL NR. 26 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati parintelui Rusu Ionel


 • 11.06.2018 – HCL NR. 25 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati parintelui Rusu Toderita


 • 11.06.2018 – HCL NR. 24 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati domnului Sobietchi Petru


 • 11.06.2018 – HCL NR. 23 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati doamnei Zaharia Florina


 • 11.06.2018 – HCL NR. 22 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati doamnei Viorica Mladinov


 • 11.06.2018 – HCL NR. 21 DIN 30.05.2018 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Umbraresti, jud. Galati domnului Nicolae Savilencu


 • 04.05.2018 – HCL NR. 17 DIN 23.04.2018 privind aprobarea documentatiei pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si interventie podina scena” la Targ Festival, sat. Umbraresti


 • 04.05.2018 – HCL NR. 16 DIN 23.04.2018 privind aprobarea utilizarii sumei de 6810 mii lei din excedentul bugetului local rezutat la incheierea exercitiului bugetar 2017


 • 04.05.2018 – HCL NR. 15 DIN 23.04.2018 privind alocarea sumei de 40 000 lei pentru organizarea zilei Com. Umbraresti, jud. Galati


 • 04.05.2018 – HCL NR. 14 DIN 23.04.2018 privind aprobarea retelei scolare pru anul 2018-2019


 • 16.04.2018 – HCL NR. 13 DIN 10.04.2018 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 14 din 31.08.1999 de insusire a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresti, jud. Galati


 • 05.04.2018 – HCL NR. 11 DIN 29.04.2018 privind alocarea sumei de 30 000 lei pentru acgizitionarea de balast


 • 09.03.2018 – HCL NR. 9 DIN 28.02.2018 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti


 • 09.03.2018 – HCL NR. 8 DIN 28.02.2018 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizare serbare de 8 Martie


 • 09.03.2018 – HCL NR. 7 DIN 28.02.2018 privind stabilirea pretului de concesiune sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul 2018


 • 09.03.2018 – HCL NR. 6 DIN 28.02.2018 privind inchirierea terenului arabil aflat in administrarea C.L. Umbraresti in anul 2018


 • 27.02.2018 – HCL NR. 5 DIN 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltueli pe 2018


 • 08.02.2018 – HCL NR. 4 DIN 30.01.2018 privind modoficarea Statutului de functii al Primariei com. Umbraresti, jud. Galati prin vacantarea unei functii publice si ocuparea unei functii contractuale

 • 08.02.2018 – HCL NR. 3 DIN 30.01.2018 privind organizarea pazei comunale pe anul 2018 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza com. Umbraresti, jud. Galati


 • 26.01.2018 – HCL NR. 2 DIN 18.01.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2018 la nivelul com. Umbraresti, jud. Galati


 • 26.01.2018 – HCL NR. 1 DIN 18.01.2018 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a com. Umbraresti, jud. Galati


 • 09.01.2018 – HCL NR. 59 DIN 28.12.2017 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul Dispensar uman Umbraresti

 • 09.01.2018 – HCL NR. 58 DIN 28.12.2017 privind constatatea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 239064 mp situat in extravilanul localitatii T 129 P 610 si a terenului in suprafata de 1164 mp situat in intravilanul localitatii Cv 16 P 24com. Umbraresti, jud. Galati;


 • 08.01.2018 – HCL NR. 57 DIN 18.12.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatului de specialitate al Primarului com. Umbraresti, jud. Galati;


 • 08.01.2018 – HCL NR. 56 DIN 18.12.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti;


 • 08.01.2018 – HCL NR. 55 DIN 18.12.2017 privind alocarea sumei de 136 255 lei pentru achitarea contractului de prestari servicii “Servicii de elaborare a Proiectului tehnic si detalii de executie precum si a D.T.A.C.-ului, pentru proiectul de investitie “Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti, jud. Galati” finantare de PNDL;

 • – 2017 –


 • 08.01.2018 – HCL NR. 54 DIN 18.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2017;


 • 08.01.2018 – Anexa la HCL nr.53 din 18.12.2017;


 • 08.01.2018 – HCL NR. 53 DIN 18.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018;


 • 05.12.2017 – HCL NR. 52 DIN 29.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2017;


 • 05.12.2017 – HCL NR. 51 DIN 29.11.2017 privind alocarea sumei de 15 000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pe anul 2017;


 • 05.12.2017 – HCL NR. 50 DIN 29.11.2017 privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre com. Umbraresti, jud. Galati din Romania si Satul Rosu, Raionul Cahul din Republica Moldova;


 • 05.12.2017 – HCL NR. 49 DIN 22.11.2017 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice in baza carora Primarul com. Umbraresti, jud. Galati numeste si elibereaza din functie administratorul public;


 • 05.12.2017 – HCL NR. 48 DIN 22.11.2017 privind alocarea sumei de 12000 lei necesara platii serviciului de intocmire a planurilor de situatii ale terenurilor din Tarlalele 19,128 si 129 pentru inscrierea in cartea funciara;


 • 05.12.2017 – HCL NR. 47 DIN 22.11.2017 privind alocarea sumei de 10000 lei pentru servicii de toaletare a copacilor situati pe domeniul public al comunei;


 • 05.12.2017 – HCL NR. 46 DIN 22.11.2017 privind alocarea sumei de 10000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna;


 • 15.11.2017 – HCL NR. 45 DIN 30.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;


 • 15.11.2017 – HCL NR. 44 DIN 30.10.2017 privind accordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti;


 • 15.11.2017 – HCL NR. 43 DIN 30.10.2017 privind aprobarea utilizarii autoturismului din dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, pentru rezolvarea problemelor de interes local ale UAT Umbraresti, jud. Galati;


 • 15.11.2017 – HCL NR. 42 DIN 30.10.2017 privind aprobarea consumului mediu de combustibil pentru autovehiculele si utilajele din dotarea Primariei com. Umbraresti, jud. Galati;


 • 02.10.2017 – HCL NR. 41 DIN 28.09.2017 privind locarea sumei de 15000 lei pentru servicii de consultanta juridica;


 • 29.09.2017 – HCL NR. 34 DIN 31.07.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Umbraresti, judetul Galati;


 • 08.09.2017 – HCL NR. 40 DIN 31.08.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei unui spatiu situat in com.Umbraresti, satul Silistea, jud. Galati, din spatiu cu destinatia de unitati de invatamant, prin demolarea cladirii scolii existente si edificarea unei noi cladiri cu destinatia Muzeu Istoric si Etnografic;


 • 08.09.2017 – HCL NR. 39 DIN 31.08.2017 privind alocarea sumei de 70000 lei pentru executarea serviciilor de marcaje rutiere, pietonale si longitudinale in Comuna Umbraresti, judetul Galati”;


 • 09.08.2017 – HCL NR. 38 DIN 31.07.2017 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din garantie din partea Fondului de Garantare Rural IFN S.A. pentru proiectul “Modernizare drumuri agricole Comuna Umbraresti, judetul Galati”;


 • 09.08.2017 – HCL NR. 37 DIN 31.07.2017 privind acceptarel clmunei Grivita, judetul Galati, in calitate de membru a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional Apa Galati”;


 • 09.08.2017 – HCL NR. 36 DIN 31.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;


 • 09.08.2017 – HCL NR. 35 DIN 31.07.2017 privind modificare art.67. alin.(2)din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Umbraresti,judetul Galati;


 • 09.08.2017 – HCL NR. 34 DIN 31.07.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Umbraresti, judetul Galati;


 • 22.07.2017 – HCL NR. 33 DIN 30.05.2017 privind alocarea unor sume pentru realizarea unor prestari servicii in anul2 017;


 • 22.07.2017 – HCL NR. 32 DIN 30.05.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului in vederea
  achitarii unei parti din suma restanta pentru lucrarile efectuate la investitia “Clopotnita si gard imprejmuire la strada”;


 • 12.06.2017 – HCL NR. 31 DIN 30.05.2017 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.50 din 04.ll.2015 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Umbraresti, jud. Galati, pentru atribuire denumiri strazi prevazute la pozitia 7,8 si actualizarea denumirii bunului; document publicat la data de 12_06_2017 ora 13.44***


 • 12.06.2017 – HCL NR. 30 DIN 30.05.2017 privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului com. Umbraresti, prin infiintarea Politiei locale; document publicat la data de 12_06_2017 ora 13.44***


 • 12.06.2017 – HCL NR. 29 DIN 30.05.2017 privind organizarea comisiei de ordine publica a comunei Umbraresti, judetul Galati si aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a acesteia; document publicat la data de 12_06_2017 ora 13.44***


 • 12.06.2017 – HCL NR. 28 DIN 30.05.2017 privind infiintarea Politiei Locale a comunei Umbraresti, judetul Galati; document publicat la data de 12_06_2017 ora 13.44***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 27 DIN 28.04.2017 privind modificarea Statului de functii al aparatului de speciatitate al primarului comunei Umbraresti, prin transformarea unor posturi; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 26 DIN 28.04.2017 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru deservirea Primariei comunei Umbraresti; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 25 DIN 28.04.2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie “Construire Copertina Scena” comuna Umbraresti, judetul Galati; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 24 DIN 28.04.2017 privind aprobarea proiectului tehnic de executie a lucrarilor de constructie si detalii de executie privind investitia “Amenajare loc de joaca pentru copii, in comuna Umbraresti, sat Umbraresti, judetul Galati”; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 23 DIN 28.04.2017 privind aprobarea cofinantarii “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 – 2020”; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 22 DIN 28.04.2017 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 -2020; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 21 DIN 28.04.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 20 din 31.10.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti proiectului de investitii “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020”; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 20 DIN 21.04.2017 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 19 DIN 21.04.2017 privind alocarea punctuala a sumei de 12.000 lei pentru plata misiunii de audit intern efectuata de A.Co.R – Filiala Judeteana Galati la Scoala Gimnaziala nr.l Umbraresti, conformacordului de cooperare existent; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 18 DIN 21.04.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Eremia Grigorescu pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie ” Casa de praznuire si clopotnita”; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 05.05.2017 – HCL NR. 17 DIN 21.04.2017 privind alocarea sumei 6.000lei pentru plata serbarii organizate cu ocazia zilei de 8 martie precum si a sumei de 30.000 lei pentru organizarea zilei Comunei Umbraresti, judetul Galati; document publicat la data de 05_05_2017 ora 11.32***


 • 31.03.2017 – Anexa la HCL NR. 12 DIN 23.03.2017 Bugetul_local_pe_anul_2017_si_estimari_pentru_anii_2018-2020; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***


 • 31.03.2017 – HCL NR. 16 DIN 23.03.2017 privind inchirierea terenului arabil aflat in administrarea Consiliului Local Umbraresti in anul 2017; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***


 • 31.03.2017 – HCL NR. 15 DIN 23.03.2017 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a comunei Umbraresti, judetul Galati; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***


 • 31.03.2017 – HCL NR. 14 DIN 23.03.2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***


 • 31.03.2017 – HCL NR. 13 DIN 23.03.2017 privind aderarea comunei Umbraresti, judetul Galati la Asociatia Comunelor din Romania; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***


 • 31.03.2017 – HCL NR. 12 DIN 23.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2017; document publicat la data de 31_03_2017 ora 09.20***

 • 24.03.2017 – HCL NR. 11 DIN 14.03.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.24 din 31.10.2016 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.l.) aferenta obiectivului de investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati”; document publicat la data de 24_03_2017 ora 09.55***


 • 09.03.2017 – HCL NR. 10 DIN 27.02.2017 privind aprobarea de achizitii de servicii pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii colectate separat fara a aducere atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si depozitarea deseurilor menajere la rampa ecologica ; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***


 • 09.03.2017 – HCL NR. 9 DIN 27.02.2017 privind modificarea HCL nr.3 din 31.01.2011 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***


 • 09.03.2017 – HCL NR. 8 DIN 27.02.2017 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul Dispensar uman Condrea; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***


 • 09.03.2017 – HCL NR. 7 DIN 27.02.2017 privind modificarea HCL nr. 13 din 29_02_2016 de modoficare a HVL nr. 48 din 04.11.2015 prin aprobarea documentatiei tehnico-econimice faza DALI aferenta obiectivului de investitii “Modernizare strazi in com. umbraresti, jud. Galati”; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***


 • 09.03.2017 – HCL NR.6 DIN 27.02.2017 privind modificarea Statului de functii al Primarului com. Umbraresti, jud.Galati prin transformarea unei functii publice vacante; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***


 • 09.03.2017 – HCL NR. 5 DIN 27.02.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Umbraresti, jud. Galati pentru anul 2017; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***


 • 09.03.2017 – HCL NR. 4 DIN 27.02.2017 privind stabilirea pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul 2017; document publicat la data de 09_03_2017 ora 15.06***


 • 08.02.2017 – HCL NR. 3 DIN 30.01.2017 privind utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul inregistrat pe anul 2016, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2017, pentru sectiunea de functionare; document publicat la data de 08_02_2017 ora 12.41***


 • 08.02.2017 – HCL NR. 2 DIN 30.01.2017 privind organizarea pazai comunale pe anul 2017 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza; document publicat la data de 08_02_2017 ora 12.41***


 • 08.02.2017 – HCL NR. 1 DIN 30.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2017 la nivelul com. Umbraresti, jud. Galati ; document publicat la data de 08_02_2017 ora 12.41***


 • Font Resize